Har du et handicap eller en varig fysisk eller psykisk lidelse, der medfører, at du har en væsentlig nedsat førlighed? I så fald har kommunen pligt til at vejlede og rådgive dig om dine muligheder for at få hjælp, og her i blandt hjælpemidler, der kan afhjælpe/aflaste din nedsatte førlighed eller funktion. Formålet med bestemmelserne i serviceloven §§ 112 – 116 er  nemlig, at du skal kunne leve dit liv som andre på samme alder og i samme livssituation.

Synes du ikke, du får den rigtige og tilstrækkelige hjælp fra kommunen, eller vil du bare vide, hvilke hjælpemidler og hvilken hjælp du har krav på, så kan Bisidderhjælpen hjælpe dig igennem systemet og rådgive om dine muligheder og rettigheder for at få den retmæssige hjælp. Vores jurist har mere end 25 års erfaring og besidder den know-how og indgående juridiske indsigt, som sikrer dig den optimale støtte og rådgivning i forbindelse med handicapsager. Vi yder bl.a. hjælp til ansøgning og opfølgning samt ankesager.

Få overblik over dine muligheder og rettigheder indenfor handicap og støtte i samarbejde med Bisidderhjælpen – og opnå tryghed og ro i familiens hverdag.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.