Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Virksomhedspraktik til afklaring af arbejdsevne

Hvad skal du være særlig opmærksom på, når du deltager i virksomhedspraktik for afklaring af din arbejdsevne?

Hvad er det for typiske problemstillinger, der kan medføre, at resultatet af en virksomhedspraktik ikke kan bruges til vurdering af din arbejdsevne?

Virksomhedspraktik kan tilbydes på en offentlig eller privat virksomhed, og kan tilbydes til alle målgrupper.

Virksomhedspraktik tilbydes blandt andet, når der er behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, herunder en afklaring af din arbejdsevne, når du modtager:

 • kontanthjælp
 • sygedagpenge
 • ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
 • ressourceforløbsydelse i ressourceforløb

Det er vigtigt, at virksomhedspraktikken giver et realistisk og rigtigt billede af, hvad du kan klare arbejdsmæssigt på det almindelige arbejdsmarked.

De vigtigste faktorer for vurderingen af din arbejdsevne er, hvor mange timer du kan arbejde og hvor effektivitet du kan arbejde.

Vi har i Bisidderhjælpen lavet en lille erfaringsopsamling om, hvilke problemstillinger, der kan medføre, at resultatet af en virksomhedspraktik ikke kan benyttes til vurdering af din arbejdsevne på det almindelige arbejdsmarked.

Her har du 8 bud på det:

 1. Opgaverne i virksomhedspraktikken kan ikke sidestilles med opgaverne på det ordinære arbejdsmarked.

Hvis virksomhedspraktikken er foretaget på en ikke ordinær arbejdsplads f.eks. i en genbrugsbutik, så kan du risikere, at vurderingen af din indsats ikke er retvisende, fordi funktionerne ikke kan overføres til det almindelige arbejdsmarked.

Det er derfor en god ide at sikre at virksomhedspraktikken foregår på en arbejdsplads, med personale ansat på almindelige lønvilkår.

 1. Arbejdsopgaverne i virksomhedspraktikken er uhensigtsmæssigt i forhold til dine skånebehov.

Det er en forudsætning for en god praktik, at der på virksomheden findes arbejdsopgaver, som du kan udføre, og hvor der kan tages hensyn til alle dine skånebehov. Det er jobcenterets opgave at sikre det, men det er også vigtigt at du selv gør opmærksom på det, hvis du ikke mener du kan klare opgaverne. Hvis der ikke er opgaver nok du kan klare, så vil praktikken ikke give et rigtigt billede af din arbejdsevne, og du risikerer at blive henvist til en ny praktik.

 1. De aftalte skånehensyn ikke bliver overholdt

Hvis det undervejs i virksomhedspraktikken viser sig, at de aftalte skånehensyn ikke bliver overholdt i de arbejdsopgaver du får, så giver virksomhedspraktikken ikke et rigtigt billede af din arbejdsevne.

Du bør kontakte din jobkonsulent og din kontaktperson i virksomhedspraktikken og bede om et opfølgningsmøde, hvor I kan drøfte, hvordan dine arbejdsopgaver kan tilpasses dine skånebehov.

 1. Praktikken bliver afbrudt

Det er vigtigt, at du ikke selv afbryder en virksomhedspraktik, for det vil ofte betyde at hele praktikforløbet er spildt.

Hvis der opstår problemer i virksomhedspraktikken, herunder helbredsproblemer så skal du kontakte din sagsbehandler og bede om et opfølgningsmøde, gerne sammen med din kontaktperson på praktikstedet. På mødet kan problemerne beskrives, og I kan drøfte, om problemet kan løses på praktikstedet eller om praktikken skal afbrydes.

Det er vigtigt, at det bliver begrundet og beskrevet i din sag, hvis praktikken bliver afbrudt.

 1. For stort fravær

I vurderingen af praktikforløbet beskrives det fravær, du har haft i praktikperioden, men der kan ikke vurderes arbejdsevne på baggrund af fravær.

Det er bedre at starte på et lavt timetal, hvis der er risiko for, at du får forværret dine symptomer, hvis du presser dig selv og din krop for meget.

Hvis det kravene til timetal, arbejdsopgaver og effektivitet gør, at du får forværring af dit helbred og du derfor må sygemelde dig, så skal du kontakte din sagsbehandler og bede om et opfølgningsmøde. Hvis du oplever forværring af dit helbred, er det også vigtigt at du kontakter din læge, i forhold til vejledning og eventuelt en sygemelding.

 1. For meget smertestillende medicin

Hvis du kun kan klare kravene fra Jobcentret om et stigende timetal pr. arbejdsdag eller forøgelse af antal arbejdsdage pr. uge i din virksomhedspraktik, ved at forøge indtagelse af smertestillende medicin ud over, hvad din læge har ordineret, så giver praktikken heller ikke et rigtigt billede af din arbejdsevne. Det vil kortvarigt se ud som om du kan klare mere, end du ville kunne i det lange løb.

Kontakt din egen læge og derefter din sagsbehandler/jobkonsulent for at drøfte det opståede problem og løsningsmuligheder.

 1. Manglende skriftlig opfølgning og vurdering af din arbejdsevne i praktikforløbet

Du skal altid sikre dig, at der er opfølgning og at der bliver lavet en skriftlig vurdering af din arbejdsevne i virksomhedspraktikken. Der bør være en beskrivelse af:

 • antal arbejdstimer pr. dag og antal arbejdsdage pr. uge i hele praktikforløbet, så det er fremgår hvordan udviklingen har været
 • hvor effektivitet du har arbejdet, i forhold til det almindelige arbejdsmarked, og hvilken udvikling der har været
 • hvilke arbejdsopgaver du konkret har udført
 • hvordan der er taget hensyn til dine skånebehov, for eksempel hvornår og hvordan du har holdt pauser
 • hvordan praktikforløbet har påvirket din fritid. Det er altid hårdt at starte på en ny arbejdsplads, så det er vigtigt at der beskrives løbende hvordan praktikken påvirker dig.

Hvis det ikke er muligt at vurdere din arbejdsevne på baggrund af virksomhedspraktikken, så er det vigtigt, at det bliver beskrevet hvad grunden er.

Vi anbefaler at du selv supplerer med at lave en lille ”dagbog”, hvor du kort noterer for eksempel søvn, pauser og smerteniveau, også på de dage, hvor du ikke skal møde i praktikken. Det kan være svært senere at huske og dokumentere hvordan man havde det, hvis man ikke får det skrevet ned.

 1. Efterfølgende behandling af lidelsen, der kan forbedre arbejdsevnen

Selv om der typisk først vil blive iværksat en virksomhedspraktik, når du helbredsmæssigt er afklaret og færdigbehandlet, så sker det alligevel, at der undervejs i en virksomhedspraktik eller efter en afsluttet virksomhedspraktik viser sig nye helbredsproblemer eller der kommer nye forslag til behandlingsmuligheder.

I tilfælde af at din helbredsmæssige situation ændrer sig, vil sagsbehandleren skulle tage stilling til, om praktikken fortsat giver et rigtigt billede, eller om der er behov for en ny virksomhedspraktik.

Hvis du har spørgsmål til afklaring og praktikforløb, så kontakt Bisidderhjælpen og snak med en socialrådgiver, der kan hjælpe dig med at skabe overblik over din sag og dine handlemuligheder. Vores rådgivere sidder klar på tlf. 24 24 23 97.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her