Berettigelse

Berettigelse til godtgørelse for varigt mén forudsætter:

  1. at arbejdsulykken eller erhvervssygdommen er anerkendt som arbejdsskade
  2. at arbejdsskaden har forårsaget et varigt mén
  3. at ménet er på mindst 5 pct.

Hvis din arbejdsskade alene har medført forbigående helbredsgener, fx i en behandlings- og genoptræningsperiode, så er du som arbejdsskadet ikke berettiget til godtgørelse.

Hvis din arbejdsskade har påført dig et varigt mén, dvs. at helbredsgenerne viser sig at være af blivende karakter, så har du ret til godtgørelse, hvis méngraden fastsættes til mindst 5 pct.

Der går ofte op mod et år, før helbredsgenerne kan vurderes at være varige.

Mengraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de ulemper i tilskadekomnes personlige livsførelse, som arbejdsskaden har forvoldt. Hvor mange procentpoint de forskellige helbredsgener typisk fastsættes til fremgår af Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.