Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Undersøgelser, vurderinger, anbefalinger og udredninger

Kommunernes anvendelse af ekspertviden, følges ikke nødvendigvis af kommunerne. Der er ingen lovkrav om, at kommunerne følger eksperternes anvisninger og anbefalinger. Økonomi og politik styrer kommunernes arbejde, af de folkevalgte politikkere.

De danske kommuner anvender i stigende grad eksterne aktører, i deres sager vedr. borgere.

Hvad man blot skal være opmærksom på, i forbindelse med kommunernes anvendelse af eksterne (og for såvidt også ved anvendelsen af interne eksperter) er, at kommunen ret juridisk ikke er forpligtiget til at handle i overensstemmelse med eksperternes vurderinger og anbefalinger.

I sidste ende vil det altid være kommunen, som i sidste ende er beslutningstageren, som rent juridisk har kompetencen til at træffe en afgørelse eller beslutning. Dette er denne rettighed som er forbundet med myndighedsrollen.

I sager om børn og familier, anvender kommunen ofte uvildige fagpersoner, til at lave undersøgelser, mhp en vurdering, som de selv skal foretage. Det kan f.eks. være en forældrekompetence undersøgelse. Men man skal bare være opmærksom på, at kommunen i nogle tilfælde får udarbejdet denne undersøgelse, fordi det er dem pålagt. F.eks. af Børn og Unge udvalget, eller af lovgivningen.

Ligeledes er det her vigtigt at bemærke, at der ingen steder i lovgivningen, pålægges kommunen at følge de anbefalinger der fremgår af en undersøgelse. Dette til stor frustration for mange borgere og deres relationer.

En sag vedr. et barn med særlige vanskeligheder, som kræver ekspert viden, kan f.eks. indstilles til et VISO forløb. VISO er et uvildigt panel af eksperter, inden for mange forskellige områder. VISO er, i modsætning til psykologer, psykiatere og andre privat aktører, et gratis tilbud til kommunerne.

Kommunerne visiterer således en sag til VISO. VISO laver en dybdegående udredning og undersøgelse af barnet og alle forhold og relationer omkring barnet. Det er en meget omfattende tilbud, som munder ud i en udredning af, hvilke problematikker og evt. diagnoser barnet skal leve med, hvordan der børn arbejdes med dette, udfra hvilken faglig tilgang og slutteligt kommer der en vurdering af de behov barnet har som bør imødekommes og hvordan de bør imødekommes.

Sådan en undersøgelse tjener til formålet, at støtte og hjælpe barnet og resten af familien til at få en hverdag til at fungere, hvor hele familien kan trives. VISOs anbefalinger er altid af faglig høj kvalitet og derfor ligeledes ofte omfattet af intensive og dermed også kostelige foranstaltninger/indsatser.

Netop det faktum har stor betydning for kommunerne, som skal afholde udgiften til foranstaltninger/indsatser.

Af lovgivningen fremgår det tydeligt, at kommunernes vurderinger, foranstaltninger og indsatser ikke må være valgt af økonomiske hensyn.

Alligevel skal man ikke være blind for, at kommunerne i stor stil vælger ikke at følge de anbefalinger der får, fra eksterne eksperter, simpelthen fordi de er forbundet med en stor udgift. Kommunerne er eksperter i, at få argumenteret og vurderet sig ud af en forpligtigelse til at give barnet og familien den optimale støtte. Kommunen har nemlig i sidste ende den fulde kompetence til at vurdere, hvad der er bedst for barnet.

Her kommer fagligheden virkelig på spil, for de kommunalt ansatte socialrådgivere. De har en faglighed med sig, som de er stolte af og så i rig mål står til måls med de opgaver som de skal løse i kommunerne. Her bliver det så vanskeligt for den enkelte socialrådgiver. På den ene side har de deres faglighed, som gør dem i stand til at vurdere etisk, professionel og faglig kompetent. På den anden side står deres arbejdsgiver, altså kommunen og i sidste ende kommunalbestyrelsen og trækker i trådene omkring kommunens økonomi. Socialrådgiveren kan blive pålagt en afgørelse/beslutning, som han/hun ikke er enig i, men som loyaliteten pålægger dem af træffe og argumentere for, i gennem deres vurderinger.

Kommunens byråd er øverste chef for de offentlige ansatte og har i sidste ende det endelige ansvar og ligeledes det sidste ord. Byrådet står over både kommunalbestyrelse, borgmester og ledelse i kommunen. De ansatte, hvad enten det er ledelsen eller de resterende medarbejdere har den faglige ekspertise, erfaring og viden, men det er byrådet der er er øverste ledelse. Det påfaldende er så blot, at byrådet er folkevalgte personer, hvilket betyder at det i princippet kan være hvem som helst og er slet ikke afhængig af faglighed på nogen måde.

Det betyder selvfølgelig ikke at det er byrådet der sidder og afgør sagerne, men det er den der ligger den økonomiske ramme og det er dem der i samarbejde med kommunens ledelse afgør hvor der skal spares.

Så i disse sparetider, skal man ikke være blind for, at kommunerne i mange tilfælde ikke følger eksperternes råd, vurdering og vejledning og de har juridisk grundlag for, ikke at følge dem.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her