Har din kommune modtaget en underretning vedrørende dit barns trivsel? Uanset om du er enig eller uforstående over for underretningen, så er det vigtigt at notere, at en underretning ikke er en afgørelse om barnets trivsel, men blot en formel orientering til kommunen. Kommunen indgår herefter i dialog med forældremyndigheden og barnet for at løse eventuelle problemer i opløbet. Hos Bisidderhjælpen hjælper vi forældre, og øvrige forældremyndigheder/forældremyndighedsindehavere, trygt gennem forløbet og deltager – om nødvendigt – i den obligatoriske partshøring. Ønsker du at få en uforpligtende vurdering af din sag med henblik på at få os til at varetage din sag, så ring til Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og få hjælp og rådgivning.

Få overblik over dine muligheder og rettigheder indenfor familie- og børneområdet i samarbejde med Bisidderhjælpen og opnå tryghed og ro i din families hverdag.

Hvad er en underretning?

En underretning til kommunen kan bunde i både mindre, større eller akutte problematikker vedrørende et barns trivsel. Underretningen vil typisk komme fra skolen, daginstitutionen, sundhedsplejersken eller lignende offentlige organisationer og ansatte, som har oplevet/bemærket bekymring omkring et barns trivsel. Det kan være i forbindelse med skolefravær, omsorgssvigt, sociale forhold, hygiejne, udadreagerende adfærd, angst, deprimerende tilstande og lignende.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.