Har din kommune modtaget en underretning vedr. dit barns trivsel? Uanset om du er enig eller uforstående overfor underretningen, så er det vigtigt at notere, at en underretning ikke er en afgørelse over barnets trivsel, men blot en formel orientering til kommunen. Kommunen indgår herefter i dialog med forældremyndigheden og barnet, så eventuelle problemer kan løses, mens de stadig er små. Hos Bisidderhjælpen hjælper vi forældre, og øvrige forældremyndigheder/forældremyndighedsindehavere, trygt gennem forløbet og deltager – om nødvendigt – i den obligatoriske partshøring. Kontakt en Børne- & Familierådgiver fra Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og få hjælp og rådgivning.

Få overblik over dine muligheder og rettigheder indenfor Familie- og børneområdet i samarbejde med Bisidderhjælpen og opnå tryghed og ro i familiens hverdag.

Hvad er en underretning?

En underretning til kommunen kan bunde i både mindre, større eller akutte problematikker vedrørende et barns trivsel. Underretningen vil typisk komme fra skolen, dagsinstitutionen, sundhedsplejersken eller lignende offentlige organisationer og ansatte, som har oplevet/bemærket bekymrende tendenser. Eks. i forbindelse med skolefravær, omsorgssvigt, social & hygiejne, udadreagerende adfærd, angst, deprimerende tilstand o.lign.

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.