Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Tilskudsordning til medicinudgifter

Den generelle tilskudsordning

Hvis du har fast bopæl her i landet, så er du automatisk omfattet af ordningen med generelt medicintilskud, der fratrækkes prisen på apoteket.

Ordningen omfatter medicin, der er ordineret af en læge, og som er anerkendt som et lægemiddel. Ordningen omfatter ikke naturlægemidler og kosttilskud.

Tilskuddet er uafhængigt af indkomst- og formueforhold, men afhænger af din udgift til medicin indenfor en periode på et år. Tilskudsåret er individuelt, og en ny periode starter ved første køb af tilskudsberettiget medicin efter udløb af den foregående periode.

Tilskudsandelen stiger med stigende medicinudgift i løbet af tilskudsåret. Det medfører, at der i starten af et tilskudsår ikke er tilskud eller et lavt tilskud til dit medicinkøb, og at tilskuddet stiger med stigende medicinudgift perioden igennem.

Tilskuddet beregnes på baggrund af prisen på det billigste lægemiddel med samme virkning og samme aktive indholdsstoffer. Hvis du købet et dyrere lægemiddel, så skal du selv betale hele merudgiften.

Beløbsgrænserne er i 2018 således:

I 2016 blev der indført et fast loft for, hvor stor egenbetaling du på et år kan have til tilskudsberettiget medicin. Egenbetalingsloftet er i 2018 på 4.030 kr. og det medfører, at der ikke som tidligere skal søges kronikertilskud.

Hvis dit medicinkøb forventes at overstige 18.688 kr. årligt, så kan du få en ordning med apoteket, så din egenbetaling på 4.030 kr. pr. år bliver jævnt fordelt med 335 kr. pr. måned.

Hvis du som pensionist har helbredstillæg, så får du også tilskud til de første 965 kr. i medicinudgift. Det kan du læse mere om her: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tillaeg-til-folke–og-foertidspension/helbredstillaeg

Håndkøbsmedicin
Der er mulighed for at få tilskud til visse typer håndkøbsmedicin, hvis de ordineres på recept til bestemte sygdomme. Det kan du tale med din læge om.

Enkelttilskud
Hvis et lægemiddel uden generelt tilskud er vigtigt i forbindelse med din behandling, så kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud.

Hvis et dyrere lægemiddel ud fra en lægefaglig vurdering er nødvendigt, så kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud.

Terminalmedicin
Terminalpatienter kan få alt receptpligtig medicin gratis. Lægen eller sygehuset søger Lægemiddelstyrelsen om tilskud.

Sygesikringen Danmark
Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, så kan du få tilskud til din medicinudgift. Det kan du læse mere om her: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/medicin

Økonomisk trang

 Ikke-pensionister kan søge om økonomisk bistand til dækning af bl.a. udgiften til medicin via aktivlovens § 82 om sygebehandling m.v. : ”Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.”

Folkepensionist og førtidspensionist med pension tilkendt før 2003
Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist, bl.a. til dækning af medicinudgifter.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg.

Førtidspensionist med pension tilkendt i 2003 og senere
Du kan søge om økonomisk tilskud til enkeltydelser, bl.a. sygebehandling og herunder medicinudgifter, hvis du er i en så vanskelig økonomisk situation, at du ikke selv har mulighed for at betale. Du skal søge inden du påtager dig udgiften.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til spørgsmål, så kontakt Bisidderhjælpen via kontaktformularen her på hjemmesiden eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Vil du vide mere?

Hugo Knudsen

Arbejdsskadespecialist kontakt@bisidderhjaelpen.dk Vis faglige profil

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her