Familier med børn under 18 år, der har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har ret til lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste hvis:

Det er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse og/eller lidelse, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, der passer barnet.

Derudover skal du kunne dokumentere et løntab og have orlov uden løn fra din arbejdsgiver. Der gælder andre regler, hvis du ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er på barsel. Ydelsen kan være hel eller delvis dog maksimum 37 timer ugentlig. Forældrene kan dele ydelsen. Ydelsen tager udgangspunkt i din bruttoindtægt op til en maksimum grænse, der reguleres hvert år.

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.