Hvem kan modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, som udbetales af kommunen til forældre, som passer et handicappet barn under 18 år i eget hjem.

Kommunen afgør om en familie er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste ud fra en konkret og individuel vurdering. Det er dog et krav for overhovedet at komme i betragtning, at den ene eller begge forældre helt eller delvist er stoppet med deres primære beskæftigelse for at kunne passe deres barn i hjemmet.

Betingelser for at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

For at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste er det en betingelse, at dit barn er under 18 år og har en betydelig funktionsnedsættelse. Samtidig skønnes det nødvendigt, at barnet bliver passet i hjemmet, samt at det er mest hensigtsmæssigt, at det er én af forældrene, som passer barnet.

Derudover er det en betingelse, at du som konsekvens heraf helt eller delvist må ophøre med dit arbejde, for at kunne passe dit barn. Til dette skal du kunne dokumentere et løntab og have orlov uden løn fra din arbejdsgiver. Andre regler gælder, hvis du ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er på barsel.

Du kan være berettiget til kompensation, hvis fx dit barn:

  • Har ekstra behov for pleje og overvågning, hvor det kræves, at en forælder er meget tilstede.
  • Skal til mange undersøgelser og/eller have mange behandlinger.
  • Ikke kan deltage i dagtilbud pga. nedsat immunforsvar, eller at der er stor risiko for, at sygdommen forværres.
  • Har en sygdom, hvor det må vurderes fra dag til dag om barnet kan komme i dagtilbud eller skole. Det kan være, hvis barnets tilstand varierer fra dag til dag mht. kræfter, smerter eller anfald.

Det er dog op til kommunen at vurdere om du er berettiget til lønkompensation. Begge forældre eller bare den ene kan være berettiget – også selvom forældrene ikke bor sammen.

Andre end barnets forældre, som bor sammen med barnet kan også være berettiget.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.