Hjælp til Sygedagpenge

Hvis du i dit arbejde bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilskadekomst, og hvis du opfylder kravene til forudgående beskæftigelse, så er du berettiget til sygedagpenge, hvis du ikke får løn under sygdom fra din arbejdsplads. Hos Bisidderhjælpen arbejder vores private socialrådgivere for, at din sygedagpengeperiode tilpasses til dine behov, så du får den ro og sikkerhed, som du er berettiget til. Vi kender sagsgangen fra den anden side af bordet og samarbejder tæt med dit bagland, såsom læge, sagsbehandlere, arbejdsplads mm. så sin din sag belyses korrekt og retfærdigt – præcis som du fortjener. Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og få hjælp i din sygedagpengesag.

”Det bedste jeg nogensinde har gjort, er at tage kontakt til Bisidderhjælpen. Efter vi har indledt samarbejde, er der kommet styring på min sag og effektiviteten er til at tage at føle på. Det er helt vildt, så langt vi er nået med hendes hjælp og hun helmer ikke før det bedste resultat er opnået. Er så glad for den hjælp, jeg har fået gennem Bisidderhjælpen indtil nu. Tusind tak for alt.”

Læs flere af vores anmeldelser fra Facebook her

Sygedagpenge er en midlertidig løsning, hvor der skal tages stilling til, om der er grundlag for at forlænge din sygedagpengeperiode efter 22 uger, på det såkaldte revurderingstidspunkt. Alt afhængig af sygdommen eller skadens omfang, så er der forskellige muligheder for at forlænge sygedagpengeperioden. Hvis du ikke opfylder en af de 7 forlængelsesmuligheder, og hvis du fortsat vurderes at være uarbejdsdygtig på grund af din sygdom, så får du tilbudt et jobafklaringsforløb med udbetaling af ressourceforløbsydelse. Det er en ydelse, der typisk er lavere end dine sygedagpenge. Den er af samme størrelse som kontanthjælp, men ydelsen er uafhængig af formue og ægtefælleindtægt.

Jobafklaringsforløbet kan bevilges i op til to år og perioden kan forlænges, hvis der ikke er opnået en afklaring i det første forløb. I perioden med jobafklaringsforløb fortsætter du med behandling af din sygdom, med genoptræning og du skal også have afklaret din arbejdsevne, typisk gennem en eller flere virksomhedspraktikker. Hvis vurderingen af din arbejdsevne skal give et retvisende billede fremover, så skal virksomhedspraktikken iværksættes fra det tidspunkt, hvor den form for lægelig behandling og genoptræning, der kan forbedre din arbejdsevne, er afsluttet. Hvis din arbejdsevne som en blivende tilstand viser sig at være væsentligt nedsat, så bliver din sag vurderet i rehabiliteringsteamet, der laver indstilling til din kommune om en løsning af dit forsørgelsesbehov, herunder ressourceforløb, flexjob og førtidspension. Det er kommunen, der som myndighed træffer afgørelse i sagen.

Få overblik over dine muligheder og rettigheder indenfor sygedagpengesager i samarbejde med en privat socialrådgiver fra Bisidderhjælpen – og opnå den tryghed og ro, som du fortjener.

Sygedagpengesag hos Bisidderhjælpen
I forbindelse med sygdom og skade, er der en række betingelser, som skal opfyldes før du er berettiget til sygedagpenge. Er du lønmodtager, og har været ansat på din nuværende arbejdsplads i minimum 74 timer indenfor de sidste 8 uger, så er arbejdsgiver forpligtet til at sygedagpenge til dig fra første fraværsdag. Afhængigt af dit ansættelsesforhold, hvor lang tid det har varet og afhængigt af bestemmelserne i din overenskomst kan du være berettiget til fuld løn under sygdom i stedet for sygedagpenge. Arbejdsgiveren betaler dig sygedagpenge eller løn under sygdom i 30 dage, og derefter kan arbejdsgiveren få refunderet sygedagpengebeløbet fra kommunen. Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet for sygedagpenge fra din arbejdsgiver, så kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du har arbejdet mindst 120 timer indenfor de sidste 13 uger. Er du ledig og modtager dagpenge, så betaler A-kassen de første 14 dages sygedagpenge, hvorefter kommunen overtager udbetalingen. Er du selvstændig kan du modtage sygedagpenge efter to ugers sygdom, men du kan tegne en sygedagpengeforsikring, så du bliver berettiget til sygedagpenge fra 1. eller fra 3. fraværsdag, afhængigt af, hvilken forsikring du har tegnet.

Nå i mål med sygedagpengesag

Uanset din situation på arbejdsmarkedet, så skal du være bevidst om dine rettigheder og muligheder mens du er på sygedagpenge, for at du får bedst mulige vilkår, mens du er syg – og få tid og ro til at genindtræde på arbejdsmarkedet. I samarbejde med Bisidderhjælpen varetager vi din sygedagpengesag med dine interesser og dit helbred for øje, så du får det optimale ud af tiden med sygdom. Vi skaber overblik og orienterer dig om de rettigheder, du nødvendigvis ikke er bekendt med, så lovgivningen på området bliver din fordel og ikke en forhindring.

Hvor lang tid varer sygedagpengeperioden?
Revurderingstidspunktet for sygedagpenge er allerede efter 22 uger. Denne korte sygedagpengeperiode stiller store krav til et struktureret sagsforløb, hvor materiale fra arbejdsgiver, jobcenter, egen læge mm. koordineres og fremlægges for kommunens sagsbehandler med henblik på eventuel forlængelse af sygedagpenge. Hos Bisidderhjælpen gør vi en aktiv og målrettet indsats for sammen med dig at finde den bedst mulige løsning i din sygedagpengesag. Vores erfarne private socialrådgivere kender processen og hvilke af de 7 forlængelsesregler, som kan træde i kraft i lige præcis din situation.

Falder du ind under de 7 forlængelsesregler? Læs mere på bm.dk

Hjælp til Sygedagpenge
Bisidderhjælpen kan hjælpe dig med din sygedagpengesag, hvis du:

  • Har et ønske om, at dit forløb skal blive så kort, som muligt
  • Er i tvivl om dine rettigheder
  • Føler at du ikke bliver hørt eller ikke bliver taget alvorligt i din sag
  • Ønsker større sikkerhed for at din sag bliver korrekt behandlet og belyst
  • Ønsker at sikre en god dialog med din sagsbehandler
  • Føler at din sag bliver trukket i langdrag
  • Ønsker hjælp til at anke en afgørelse

Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97
Uanset om du står overfor at skulle på sygedagpenge eller er i et aktuelt forløb med forestående revurdering af din sag, så træder Bisidderhjælpen til og sørger for, at sagen belyses korrekt, effektivt og til din fordel. Vi går ikke på kompromis med vores klienters tryghed og sikkerhed og er af den overbevisning, at ingen vælger at komme på sygedagpenge for sjov, men at der eksisterer en reel problemstilling, som ikke skal håndteres til fordel for systemet, men til fordel for dig og din familie, således at I kan bevare en tryg hverdag.

Bliv ringet op af en
Privat Socialrådgiver
Få en vurdering af din sag!