Når servicelovens paragraf 52 træder i kraft, så vil det som regel være ensbetydende med, at forældremyndigheden og Familieafdelingen er blevet enige om at iværksætte særlige støtteforanstaltninger – i og/eller udenfor hjemmet. I alle henseender vil der først og fremmest udarbejdes en handleplan med fokus på muligheder for at etablere støtte i hjemmet. Anbringelse udenfor hjemmet er en hård og svær beslutning, især hvis forældremyndigheden ikke er indstillet på dette. Hos Bisidderhjælpen deltager vores Børne- & Familierådgivere aktivt i dialogen med Familieafdelingen, så støtten tilpasses efter forældrenes/forældremyndighedens ønsker og interesser. Vi har kompetencerne som skaber juridisk overblik og ikke mindst ro og tryghed i en uvant situation. Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og få hjælp og rådgivning fra en erfaren familierådgiver.

Servicelovens §52 og handleplan

Først og fremmest skal der udarbejdes en handleplan (servicelovens paragraf 140, stk. 3), som tager højde for barnets behov samt hvilke virkemidler, der kan sikre trivsel og udvikling. Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde med forældre og barn i form af møder og samtaler, hvor der bliver sat helt konkrete mål og delmål op for, hvordan der sikres en positiv udvikling i barnets adfærd.  Dette kan indebære at kommunen tilbyder tilknytning af en familiekonsulent, mulighed for psykolog, hjælp til at blive hentet i skolen, indgå i terapeutiske forløb, modtage praktisk støtte, få tilknyttet en kontaktperson, økonomisk støtte til efterskoleophold eller anden støtte i hjemmet, som en støtte til familien og den unge/ barnet.

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.