Når Servicelovens § 52 træder i kraft, så vil det som regel være ensbetydende med, at forældremyndigheden og familieafdelingen er blevet enige om at iværksætte særlige støtteforanstaltninger – i og/eller udenfor hjemmet. I alle henseender vil der først og fremmest udarbejdes en handleplan med fokus på muligheder for at etablere støtte i hjemmet. Anbringelse udenfor hjemmet er en hård og svær beslutning, især hvis forældremyndigheden ikke er indstillet på dette. Hos Bisidderhjælpen deltager vores børne- & familierådgivere aktivt i dialogen med familieafdelingen, så støtten tilpasses efter forældrenes/forældremyndighedens ønsker og interesser. Vi har kompetencerne som skaber juridisk overblik og ikke mindst ro og tryghed i en uvant situation. Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og få hjælp og rådgivning fra en erfaren familierådgiver.

Servicelovens § 52 og handleplan

Først og fremmest skal der udarbejdes en handleplan (servicelovens § 140, stk. 3), som tager højde for barnets behov samt hvilke virkemidler, der kan sikre trivsel og udvikling. Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde med forældre og barn i form af møder og samtaler, hvor der bliver sat helt konkrete mål og delmål op for, hvordan der sikres en positiv udvikling i barnets adfærd. Dette kan indebære, at kommunen tilbyder tilknytning af en familiekonsulent, mulighed for psykologbistand, hjælp til at blive hentet i skolen, indgå i terapeutiske forløb, modtage praktisk støtte, få tilknyttet en kontaktperson, økonomisk støtte til efterskoleophold eller anden støtte i hjemmet, som en støtte til familien og den unge/ barnet.

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.