Servicelovens § 11 kan give adgang til rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge som en forebyggende foranstaltning. I modsætning til servicelovens § 52, som forudsætter udarbejdelse af en § 50-undersøgelse (en børnefaglig undersøgelse), så kræver iværksættelse af § 11 ingen forudgående undersøgelse. Det, der er afgørende for, om der kan iværksættes en foranstaltning efter servicelovens § 11 er, at der er tale om en konkret og afgrænset problemstilling. Det er således forvaltningen, der vurderer og afgør, om der er tale om en konkret og afgrænset problemstilling.

Ansøgning og behandling hos Bisidderhjælpen

Vurderes det, at kommunens ansatte ikke kan løse § 11 på tilfredsstillende vis, så kan Bisidderhjælpens ’børne & familie’-rådgivere indgå i sagsforløbet som privat og uvildig sagsbehandler. For barnets udvikling og familiens generelle trivsel er det afgørende, at den forebyggende indsats iværksættes så hurtigt/tidligt som muligt, for at tackle problemerne i opløbet og dermed undgå mere omfattende foranstaltninger, hvad enten det vedrører sociale problemstillinger, adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.