Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Sagsbehandling hos Bisidderhjælpen

Hvordan vurderer vi vores sager? Hvem vurderer vores sager? Kan klienten altid få det de vil have? Vinder man sin sag, hvis man bruger Bisidderhjælpen?

Der er ikke nogen entydige svar på disse spørgsmål, men en belysning af hvordan vi arbejder, kan måske bibringe lidt forståelse og refleksion, over vores arbejde, vores resultater og vores anmeldelser.

Visitationssamtale
Når man kontakter Bisidderhjælpen første gang, så er det vores visitation man får fat i. Det er ligeledes socialrådgivere som sidder i visitationen. Når man har fremlagt den problemstilling, man søger hjælp/støtte til, vurderer visitationen i første omgang, om det er en sag som Bisidderhjælpen kan gå ind i og hvorvidt der ses en mening med ønsket. Dog er det her vigtigt at bemærke, at denne vurdering udelukkende foretages på baggrund af de oplysninger som klienten giver. Man kan altså ikke forvente at få en udtømmende vurdering, allerede ved visitationssamtalen, hvilket vi desværre sommetider oplever, at der forventes.
Når sagen visiteres ind til en rådgiver, er det den rådgiver der vurderer, om ønsket/målet kan imødekommes og er realistisk. Denne vurdering kan først ske, når rådgiveren har modtaget og læst sagens akter, fra kommunen, skolen, institutionen, statsforvaltningen eller, hvor der nu ellers er anmodet om sagsakter. Anmodning om sagsakter står visitationen for, samt oprettelse af sag, betaling, adgang til websystem og lign. Alt sammen en forudsætning for at få en aktiv sag hos Bisidderhjælpen.

Forventningsafstemning og lovhjemmel
Når den respektive rådgiver har læst sagens akter, vurderes det, om ønsket/målet er realistisk. Dette vurderes udfra sagens akter, sammenholdt med klientens oplysninger om sagen. Sommetider vurderer rådgiveren, at ønsket ikke er realistisk og der foretages en forventningsafstemning med klienten, hvor rådgiveren oplyser, at målet ikke er realistisk. Her kommer rådgiveren med råd og vejledning til, hvordan Bisidderhjælpen ellers kan støtte op om en sag og hvad der ellers ses som værende realistisk i forhold til lovgivningen på det gældende område. Hvis man eksempelvis ønsker at klage over en afgørelse, så vurderer rådgiveren fra Bisidderhjælpen, om der reelt er tale om en forkert afgørelse. Denne vurdering foretages udfra lovgivningen og det skøn som lovgivningen evt. ligger op til. Dette kan være meget forskelligt alt afhængig hvilken sagstype der er tale om. Hvis det er en arbejdsmarkedssag (jobcentersager og lign.), så er der helt klare lovgivningsmæssige regler, men er det en sag indenfor familieområdet, så ligger lovgivningen op til en hel del socialfaglige skøn, hvilket gør det vanskeligt at vurdere udfaldet. Fælles for alle rådgivere og sagstyper, er dog at vi ALDRIG giver nogen form for garanti, netop fordi det ikke er muligt at vurdere på forhånd og det ikke er Bisidderhjælpen der træffer afgørelserne.

Når vi behandler en sag, så er vores rådgivere altid ærlige om de muligheder vi har, for at hjælpe. Vi kan aldrig love, at en sag vindes, hvis de har Bisidderhjælpen på deres sag, men vi kan garantere, at vi vil hjælpe og støtte om op, at vores klienter får en ordentlig og lovgivningsmæssig korrekt behandling. Selvom man har Bisidderhjælpen på sin sag, så oplever vi dog desværre faktisk, at det ikke altid er nok til, at få en juridisk korrekt behandling. Dette kan man naturligvis kun vide, hvis man har kendskab til lovgivningen på området og det har vores rådgivere. Her vil Bisidderhjælpen naturligvis hjælpe og støtte med at få klaget, enten over en afgørelse eller over sagsbehandlingen. Der er altid nogle lovgivningsmæssige krav til sagsbehandlingen og Bisidderhjælpen er opmærksomme på dette. Man kan godt klage over sagsbehandlingen i en sag, uden af klage over en afgørelse og i Bisidderhjælpen er vi optaget af, at vores klienter behandles så retfærdigt som muligt.

Klageskriv
Hvis Bisidderhjælpens rådgiver vurderer, at en afgørelse er korrekt, så bruger vi ikke tid på at klage over denne. Det giver ingen mening og det koster penge, som ikke er til nogen nytte. Vi oplever til tider efterspørgsel på hjælp til at skrive klager og dette vil vi i Bisidderhjælpen naturligvis gerne efterkomme. Problematikken opstår så, når vi vurderer at en afgørelse er korrekt og at det ikke giver mening at klage, hvis der insisteres på at klage. Vi bruger tid på at klage, hvilket er spild af tid og penge og samtidig en skuffet klient, når vedkommende ikke får medhold i klagen. Det er meget uhensigtsmæssigt og det er noget vi gerne vil undgå. Vi er faglige kompetente personer, men kommer til at fremstå som uprofessionelle og inkompetente, når vi skriver en klage over en afgørelse, som vi ved er korrekt. Netop derfor vil man hos Bisidderhjælpen opleve, at en rådgiver ikke vil skrive en klage, selvom man som måske ønsker dette. Vi er dog altid opmærksomme på, at gøre det tydeligt, at det er en korrekt afgørelse og at en klage vil være formålsløs.

Alt dette betyder, at selvom man har Bisidderhjælpen på sin sag, så har man ingen garanti for, at man vinder sig sag, men man har en garanti for, at man har fået alt den hjælp og støtte som man kan få, af professionelle fagfolk. Bisidderhjælpen afgør ikke sagerne, hvilket jo er årsagen til, at vi ikke kan give en garanti.

Myndighederne træffer afgørelserne
Det system vi har i Danmark er opbygget på en sådan måde, at det er myndighederne der træffer afgørelserne, borgerne kan klage, hvorefter myndigheden igen vurderer sagen og enten fastholder de deres afgørelse eller ændrer til et nyt udfald. Dette sker udfra de mærkninger der er til afgørelsen, eller nye oplysninger som er fremkommet i sagen. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, så sendes sagen videre i Ankestyrelsen, som så igen skal vurdere sagen, udfra de oplysninger som er sendt, samt evt. nye oplysninger og bemærkninger. Ankestyrelsen forholder sig udelukkende til den juridiske del af en sag. De forholder sig ikke til sagsbehandlingen og går ikke ind i socialfaglige vurderinger som sådan – udelukkende udfra et juridisk perspektiv. Dette ser vi i Bisidderhjælpen som et dilemma. Ved at nedlægge Det Sociale Nævn, som var den enhed der gik nærmere ind i den socialfaglige del af en sag, har man egentlig undergravet borgernes retssikkerhed. Et problem, som vi i Bisidderhjælpen ofte ser, at vores klienter er ofre for.

Hvis man har haft Bisidderhjælpen på sin sag, så kan man være sikker på, at man har fået kompetente faglige øjne på sag, men det betyder ikke at man altid vinder en sag, som tidligere nævnt.
Vi oplever desværre, at netop dette faktum er medvirkende til, at nogle af vores klienter vælger f.eks. at give os dårlige anmeldelser på trustpilot, eller at advare om at bruge Bisidderhjælpen, i de opslag vi lægger ud på Facebook. Det er vi naturligvis kede af. At man ikke vinder sin sag, betyder jo ikke nødvendigvis, at den rådgivning, vejledning, støtte og hjælp man har fået, ikke har været faglig kompetent. Det kan den udmærket have været, selvom man gerne havde set er andet resultat. Ligeså forholder det sig, hvis man som klient har bedt om at der bliver klaget over en afgørelse, som man ikke får medhold i. Det betyder ikke nødvendigvis, at det arbejde der er gjort ikke er kompetent. Dette er blot et udtryk for, at der i lovgivningen findes mange fortolkninger og mange gråzoner og, at hverken kommune, klient, private socialrådgivere eller andre, på forhånd kan kende udfaldet, idet den endelige afgørelse kommer fra Ankestyrelsen, som så bliver den instans der beslutter hvilken tolkning der er den rigtige – og dette er individuelt fra sag til sag og fra jurist til jurist i Ankestyrelsen.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her