Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Revision af reformen af fleksjob og førtidspension

Reformen af fleksjob og førtidspension, der trådte i kraft 1. januar 2013 er blevet set efter i sømmene af den forligskreds, der lagde stemmer til reformen. Beskæftigelsesministeriet har i marts 2017 på www.bm.dk meldt ud om resultaterne af revisionen, så kommunerne må nu være forpligtet på udmeldingen.

Resultatet kan godt opfattes forligskredsens ønske om at få mere realisme ind i sagsbehandlingen. Vi skal ikke have flere sengepraktikker, og vi skal ikke have unødigt langvarige afklaringsforløb.
Resultatet kan også opfattes som et ganske vist afdæmpet opgør, men dog et forsøg på opgør med kommunernes magtfuldkommenhed på området.
Vi har tidligere fra Bisidderhjælpens side ved et foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg givet udtryk for et ønske om en fast timemæssig afgrænsning mellem fleksjob og førtidspension, og at borgere med en meget lav arbejdsevne fik mulighed for at vælge mellem fleksjob og førtidspension, men det har vi desværre ikke fået.

En ny initiativpakke med tre tiltag skal skabe klare rammer for kommunens arbejde med ressourceforløb og større tryghed for borgeren.
Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob (S, SF, RV, V, K og LA) er enige om, at reformen grundlæggende er rigtig. Der er imidlertid også udfordringer på området, som forligskredsen ønsker at løse. Først og fremmest har der været for mange eksempler på ressourceforløb, hvor borgeren ikke kan se meningen og målet med indsatsen.
Forligskredsen står derfor bag en fælles initiativpakke med tre tiltag, hvor hovedsigtet er, at kommunerne får tilrettelagt bedre ressourceforløb. Det kræver, at der er ekstra fokus på at skabe større tryghed for borgere i ressourceforløb gennem inddragelse af borgeren og klare rammer for, hvem der skal have ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, og hvad formålet er med indsatsen i ressourceforløb.

Styrket sundhedsfaglig rådgivning skal skabe større tryghed

Borgere i ressourceforløb får ret til at få en ekstra vurdering fra en regional sundhedskoordinator, hvis de er usikre på, om helbredet er godt nok til at deltage i fx et praktikforløb på en virksomhed. Det skal sikre, at ressourceforløbene altid tilrettelægges, så borgerne føler sig trygge, og at det styrker borgerens retsstilling.
Hvis du ønsker, at sundhedskoordinatoren bliver inddraget i din sag, så skal du oplyse det til din sagsbehandler. Sundhedskoordinatoren skal så først drøfte det konkrete tilbud om virksomhedspraktik sammen med dig, din sagsbehandler og eventuelt en virksomhedskonsulent. Derefter skal sundhedskoordinatoren rådgive kommunen om mulighederne for at tilrettelægge tilbuddet, så der bliver taget de nødvendige hensyn til dit helbred og behov for skånehensyn, og alternativt om der i stedet skal iværksættes et helt andet tilbud.

Målgruppe og formål for ressourceforløb tydeliggøres for kommunerne

I en ny orienteringsskrivelse bliver det klargjort, hvem der er i målgruppen for et ressourceforløb – og hvem der ikke er. Samtidig bliver formålet med virksomhedspraktik tydeliggjort. Formålet er at udvikle den enkelte borger – ikke at dokumentere, hvad borgeren ikke kan.

Ressourceforløb

 1. Det er en forudsætning for et ressourceforløb, at der er en realistisk mulighed for at udvikle
  borgernes arbejdsevne.
 2. Borgeren skal inddrages systematisk i forberedelsen af sin sag.
 3. Forløbene må ikke trækkes unødigt i langdrag.

Virksomhedspraktik

 1. Praktik handler om almindelige arbejdsopgaver og mulighed for at være en del af en almindelig arbejdsplads, og ikke kunstige situationer.
 2. Praktikforløb på meget få timer skal altid overvejes grundigt.
 3. Praktikforløb må aldrig iværksættes for at opnå dokumentation for, at borgeren ikke kan arbejde.

Minifleksjob

 1. Fleksjob på helt få timer er et startpunkt, som skal blive til mere inden for en rimelig periode.
 2. Kommunen skal løbende følge op på, om borgerens arbejdsevne udvikler sig som forudsat.
 3. Hvis borgeren ikke bliver i stand til at øge timetallet, så skal kommunen se på, om borgeren i stedet fx skal have en førtidspension.

Førtidspension

 1. Sagerne skal dokumenteres men ikke overoplyses.
 2. Dokumentation betyder ikke, at alt skal være afprøvet i praksis.
 3. Helbredsoplysninger kan fx i sig selv dokumentere, at borgeren har ret til førtidspension.

Pulje med 40,4 mio. kr. til at forbedre og målrette ressourceforløb

Puljen ”Bedre ressourceforløb” med 40,4 mio. kr. målrettes, så der kommer styrket fokus på borgerinddragelse, kommunernes sagsbehandlingstider og et bedre match mellem borgere og virksomheder, når der skal etableres praktikophold.

 1. Puljemidlerne skal sikre, at kommunerne har fokus på, at sagerne altid forberedes sammen med borgerne og deres pårørende, for på den måde at sikre, at borgerne bliver motiveret for et ressourceforløb.
 2. Det prioriteres, at flere borgere kommer i en meningsfyldt og individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik, og at der bliver fundet det rette match mellem borgeren og virksomhederne.
 3. Der afsættes midler til, at borgerne får tilknyttet en ansvarlig virksomhedskonsulent med en stærk og bred branchemæssig viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked for udsatte borgere.
 4. Puljemidlerne skal bruges til, at kommunerne kan arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiderne på området fordi det er vigtigt, at borgerne kommer i gang hurtigst muligt med deres ressourceforløb.

Hvis du har spørgsmål til din egen situation eller en konkret sag, så kontakt Bisidderhjælpen og snak med en socialrådgiver, der kan hjælpe dig med at skabe overblik over dit sagsforløb og dine handlemuligheder. Vores rådgivere sidder klar på tlf. 24 24 23 97.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her