Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Revalidering

Antallet af personer på revalidering er faldet voldsomt gennem en årrække. Tidligere kunne en person regne med at blive anerkendt som revalidend og få revalideringsstøtte til at tage en ny uddannelse, hvis han/hun havde taget en uddannelse, havde arbejdet indenfor sit fag, indtil han/hun af helbredsårsager var forhindret i fortsat at kunne arbejde indenfor sit fagområde. Nu bliver der også kikket på, om det er en hurtigere og billigere løsning at hjælpe personen tilbage til arbejdsmarkedet indenfor det ufaglærte område.

En anden årsag til det faldende antal er de forbedringer, der er gennemført for enlige forsørgere under uddannelse med dobbelt S.U.-stipendium. Det har medført, at en række af enlige forsørgere, der tidligere modtog revalideringsstøtte under uddannelse, nu kan klare sig med støtten fra Statens Uddannelsesstøtte.

Revalidering

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Forrevalidering

Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden.

Målsætning

Målet med revalidering er at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, når der ikke er løsningsmuligheder gennem anden lovgivning.
Revalideringens formål er først og fremmest, at dine muligheder for at forsørge dig selv på arbejdsmarkedet forbedres. Revalidering kan ikke bevilges alene for at forbedre din livskvalitet.

Personkreds

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering, når erhvervsrettede aktiviteter efter anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Statens Uddannelsesstøtte m.m. ikke er tilstrækkelige til, at du kan klare dig selv. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal anvendes ved vurderingen af, om din arbejdsevne er så begrænset, at du skal tilbydes revalidering, men beslutningen om revalidering skal ikke forelægges for rehabiliteringsteamet.

De grundlæggende betingelser for ret til revalidering er, at:

 • Du har mere end midlertidige begrænsninger i arbejdsevnen.
 • Du har behov for særlig støtte til omskoling og opkvalificering.
 • De almindelige beskæftigelsesordninger, som gælder generelt for ledige, er ikke tilstrækkelige.
 • Det er ikke tilstrækkeligt at henvise dig til de almindelige uddannelsesordninger.

Jobplanen

Revalideringsstøtte vil typisk være til uddannelse, optræning eller omskoling, eller hjælp til etablering af selvstændig virksomhed, men kan også være til virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Ved planlægning af revalideringen er der en række forskellige hensyn, der skal tilgodeses:

 1. Tilrettelæggelse af en revalideringsplan skal ske i samarbejde med revalidenden.
 2. Tilbuddet skal tilpasses/der tages udgangspunkt i revalidendens forudsætninger.
 3. Tilbuddet skal tilpasses revalidendens behov.
 4. Der skal tages hensyn til/tages udgangspunkt i revalidendens egne ønsker til fremtidig beskæftigelse.
 5. Revalideringen skal tilrettelægges, så den kan gennemføres på så kort tid som muligt.
 6. Beskæftigelsesmålet fastlægges under hensyn til arbejdsmarkedets behov.

Revalideringsperioden

Kommunen kan som hovedregel højst planlægge, at revalidenden får revalideringsydelse i 5 år. Uddannelse, som indgår i en revalidering, forudsættes gennemført på den normerede uddannelsestid.
Hvis revalidenden har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen, og hvis revalidendens personlige forudsætninger, interesser og evner i udpræget grad taler for en længerevarende videregående uddannelse, kan kommunen planlægge en revalidering, hvor revalidenden får revalideringsydelse i mere end 5 år.

Økonomivilkår under revalidering

Revalideringsstøtte er uafhængigt af formueforhold og ægtefælleindtægt.

Revalideringsstøtte under uddannelse

Satsen for revalideringsstøtte under uddannelse afhænger af din alder, om du har forsørgerpligt overfor børn og om du er udeboende eller bor hos dine forældre. (2018-satser)

 • Hvis du er over 30 år, får du 18.645 kr. pr. måned. Det svarer til de højeste dagpenge for en ledig.
 • Hvis du er under 30 år og forsørger eget barn i dit hjem, får du 18.645 kr. pr. måned.
 • Hvis du er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn, får du 14.993 kr. pr. måned.
 • Hvis du er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, får du 11.282kr. pr. måned.
 • Hvis du er under 25 år og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 7.272 kr. pr. måned.
 • Hvis du er under 25 og bor hos en eller begge dine forældre, får du 3.509 kr. pr. måned.

Virksomhedsrevalidering

Der er også mulighed for revalidering som ansat hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. Revalideringen kan bestå af en faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring, omskoling eller ansættelse med løntilskud.
I denne form for revalidering får du en ydelse, der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn indenfor fagområdet.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen på https://bisidderhjaelpen.dk/ og du kan kontakte Bisidderhjælpen via kontaktformularen eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her