Hvad er revalidering?

Revalidering er en ydelse du kan søge, hvis du har fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger, og det derfor ikke er muligt for dig at fastholde et arbejde.

Formålet med at give revalidering er:

  • At hjælpe dig med at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet
  • At øge dine uddannelses- og arbejdsmæssige kvalifikationer således du bliver bedre rustet til at fastholde dit nuværende arbejde.
  • At øge dine kvalifikationer og kompetencer for derved at tilføre dig nye muligheder for at få anden beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

 

Hvem kan få revalidering?

Kommunen beslutter om du er egnet til revalidering efter en konkret vurdering af din sag. Revalidering gives nemlig kun til personer, der har en realistisk mulighed for at finde tilbage til arbejdsmarkedet som enten hel eller delvis selvforsørgelse.

For at få støtte til revalidering skal du dog også leve op til disse krav:

  • Du skal have enten fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger af arbejdsevne.
  • Du må ikke have fået andre tilbud, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan fx være virksomhedspraktik, job med løntilskud eller ordinær beskæftigelse.

 

Forrevalideringsforløb

For at undersøge dit funktionsniveau, herunder ressourcer og begrænsninger skal du igennem et forrevalideringsforløb.

Forrevalideringsforløbet består typisk af en såkaldt arbejdsprøvning, hvor du får mulighed for at arbejde med forskellige arbejdsfunktioner og arbejdsområder. Det kan fx foregå ved et optrappende praktikforløb på en arbejdsplads, men det kan også være ved et højskoleophold, kursus eller andet lignende.

Forrevalidering kan også benyttes ved adgangsgivende studier, således at du kan blive bedre rustet til at starte op i uddannelsessystemet efterfølgende.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.