Et rehabiliteringsteam består af en tværfaglig gruppe af repræsentanter fra forskellige områder i kommunen, som har til formål at belyse borgerens sag ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Repræsentanterne er medarbejdere inden for beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet (og evt. uddannelsesområdet) samt en læge/sundhedskoordinator fra regionen. Som borger deltager du i mødet sammen med din sagsbehandler og eventuelt en partsrepræsentant fra Bisidderhjælpen – som ekstra gardering for korrekt og retfærdig belysning af sagen. Som partsrepræsentant sørger vi for, at mødet med rehabiliteringsteamet belyses med dine interesser og muligheder for øje – og ikke systemets. Vi kender sagsgangen fra den anden side af bordet og har den forvaltningsindsigt, som gør en forskel til gavn for borgerne. Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og hør nærmere om, hvordan en af vores erfarne socialrådgivere kan partsrepræsentere dig til dit møde med rehabiliteringsteamet.

Hvad er et rehabiliteringsteammøde?

Ifølge lovgivningen er kommunen forpligtet til at nedsætte og drøfte din sag i et rehabiliteringsteam. Dog undtagelsesvis i sager, hvor der er tale om, at sagen drejer sig om en terminalpatient eller, hvor sundhedskoordinator erklærer sig enig i, at alt er udtømt, herunder behandlingsmæssige tiltag og udvikling af arbejdsevnen.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.