Menu
Ringes op?

Priser hos Bisidderhjælpen

Tryghed, tillid og en ærlig vurdering
– både hvad angår sagsbehandling og priser

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Har du en verserende eller kommende sag i det offentlige system (jobcenter, kommune, Ankestyrelsen) og ønsker at vide om og i hvilket omfang en privat socialrådgiver fra Bisidderhjælpen kan gøre en forskel i din situation? Så kontakt vores visitation via kontaktformularen eller ring på tlf. 24 24 23 97 og få en uforpligtende samtale. Sammen afklarer vi dit behov for hjælp fra en professionel og uvildig socialrådgiver.

Tryghed, tillid og en ærlig vurdering
– både hvad angår sagsbehandling og priser

Hos Bisidderhjælpen er vi bevidste om, at en vis del af vores kunder står i en midlertidig og måske uventet situation, hvor det økonomiske råderum er begrænset. Noget som i visse tilfælde kan være den direkte årsag til at der opsøges hjælp. Derfor er det vigtigt for os, at vores priser både er tydelige og ikke mindst lavest mulige. Vores priser er opdelt i tre kategorier:

 • Opstart af sag:           595,00 DKK inkl. moms (normalpris: 1.850,00kr)
 • Konsulenttimer:      1250,00 DKK inkl. moms
 • Kørselstakst:             se pkt. 3 i nedenstående

Ingen mødetillæg og ingen varierende timepris. Du betaler KUN for reelt tidsforbrug på din sag, pr. påbegyndt kvarter. Al konsulenthjælp fra Bisidderhjælpen registreres i vores sagsstyringssystem, som opdateres i takt med sagsbehandlingen. På den måde er du garanteret komplet overblik over sagens omkostninger.

Der kan ALDRIG garanteres et positivt udfald af din sag, at du får medhold i din klage eller får det ønskede resultat – herunder at du får et fleksjob, førtidspension ud fra den  ydet rådgivning. Myndigheden ligger kun hos kommunen og Ankestyrelsen ift. afgørelser vedr. Kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension m.m.

Det er desværre ikke alle, som vi kan hjælpe.
Men vi KAN hjælpe rigtig mange.

1. Opstart af sag

Ved den første visitiationssamtale med Bisidderhjælpen afklares det, hvorvidt en socialrådgiver fra Bisidderhjælpen kan gøre en forskel og bidrage positivt til din sagsbehandling. Vurderes det, at sagen ikke er moden eller ligger udenfor Bisidderhjælpens kompetencefelt, så fravælger vi at påtage sagen. Vurderer vi derimod at kunne gøre en forskel i din sag (med udgangspunkt i første visitationssamtale, sagens kompleksitet, et realistisk mål jf. lovgivningen og dine forventninger), så kan samarbejdet med Bisidderhjælpen påbegyndes. Ved opstart af samarbejde kontaktes du i forbindelse med følgende:

 • Udfyldelse af fuldmagt
 • Første anmodning om sagsakter og møde
 • Oprettelse af journal i sagsstyringssystem
 • Mulighed for uddybende telefonisk samtale vedr. procedure for samarbejde.

Alle sager hos Bisidderhjælpen – uanset om det er ved jobcentret, kommunen, eller øvrigt – påbegyndes ved indbetaling af acontobeløb.

Opstartsgebyr: 595,00 DKK (normalpris 1.850,00kr)

Løbende acontoindbetalinger
Vi beder løbende om forudbetaling, hvor der opkræves et nyt acontobeløb på 5.000 kr., hver gang dit tilgodehavende er faldet til  et minimum på 1.500 kr., hvilket er gældende for alle klientforhold.

Acontoindbetalingen forventes indbetalt inden for 2 arbejdsdage fra vi udsender opkrævningen for at vi kan forsætte sagsarbejdet i din sag. Dette er for at vi kan sikre et kontinuerligt og stabilt forløb af sin sag og for at sikre os, at vi bl.a. kan deltage i akutte møder. Det vil sige, at vi ikke har mulighed for at give kredit og derfor kun har mulighed for at arbejde på din sag(er), så længe din saldo er i plus med minimum 1.500 kr. Dette er nødvendigt for at sikre en stabil drift af vores ydelser i fremtiden. Skulle acontobeløbet blive opbrugt før der fremsendes ny acontoopkrævning, vil ekstra tid blive opkrævet efterfølgende sammen med  ny acontobeløb på 5.000kr. hvis sagen forsat skal være aktiv.

Aconto indbetaling skal bruges inden for 12 måneder, hvorefter pengene for ubrugt rådgivningsydelse ikke kan refunderes.

Fakturaer fremsendes KUN pr. mail.

 2. Konsulenttimer

Omfanget af sagsbehandling fra en socialrådgiver fra Bisidderhjælpen afhænger af den konkrete sag og varierer alt afhængig af sagens kompleksitet. Vores timepris er den samme uanset om sagsbehandlingen er relateret til jobcentret, kommunen, eller øvrigt. Typisk kobles vi på i en verserende sag, som er gået i hårdknude eller, hvis en klient har en kommende sag, som ønskes bedst muligt forberedt og dermed kortest muligt sagsforløb. Uanset din indgangsvinkel og behov for professionel hjælp fra Bisidderhjælpen, så er det vigtigt for os, at du er tryg i alle aspekter af samarbejdet – både hvad angår sagsbehandling og omkostninger.

Værd at vide:

Alle rådgivnings ydelser ydes i forbindelse med afklaring af arbejdsevnen indenfor kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og afklaring til revalidering, personlig assistance, fleksjob eller førtidspension.

Dvs. alle øvrige sagsområder, som du kan læse om her på hjemmesiden, kun er tiltænkt som inspiration og altså ikke et sagsområde, som vi kan tilbyde dig rådgivning indenfor p.t. Desværre.

Tryghed for dig er et nøgleord for os!

Som kunde hos Bisidderhjælpen har du selv 100 pct. kontrol med omfanget af konsulentbistand. Du vælger selv hvilke dele/områder af sagsbehandlingen vi skal varetage – og hvornår. Som professionel partsrepræsentant og erfarne socialrådgivere vil vi guide og rådgive dig gennem hele processen, også hvad angår dit brug af og behov for Bisidderhjælpen. Først og fremmest skal vi gennemgå sagsakter, skrive sagsresumé samt i langt de fleste tilfælde deltage i møde(r) ved den offentlige myndighed. Vi afregner KUN efter reelt tidsforbrug, oprundet til nærmeste 5 minutter, på din sag – det mener vi giver dig tryghed.

Du opfordres til som kunde, at holde dig løbende orienteret om sagens aktiviteter og saldo via din webadgang til sagen. Ved spørgsmål til faktureret tidsforbrug og/eller kørsel, beder du tage kontakt til din sagsbehandler hos os.

Vi står til rådighed i det omfang, du har brug for. Også hvis du alene har brug for en uvildig vurdering af din sag eller, hvis du gerne vil have afklaret nogle spørgsmål.

Konsulent timepris: 1250,00 DKK inkl. moms
(312,50 DKK inkl. moms pr. anvendt kvarter)

3. Kørselstakst

 • Jylland/Fyn: 7,30 kr. inkl. moms pr. km.
 • Sjælland: 8,90 kr. inkl. moms pr. km.
  OBS! Ved transport afregnes der kun ovenstående km-takst og derfor ikke timepris, da timeprisen er inkluderet i km-taksten.

Beregning af kilometertakst:

 • Fra det af vores kontorer, som ligger nærmest dig, eller
 • Fra din rådgivers privatadresse, såfremt din rådgiver bor tættere på dig end vores nærmeste kontor.

Dine fordele – ærlig vurdering:

 • Fast tilknyttet og uvildig socialrådgiver med 100 % fokus på dig og din sag.
 • Overblik, råd og vejledning om din situation/retssikkerhed
 • Større sikkerhed for korrekt belysning og håndtering af din sag
 • Det er desværre ikke alle, som vi kan hjælpe. Men vi KAN hjælpe rigtig mange. Der er sager, som ikke kan eller bør føres – og dem siger vi nej tak til. Eksempelvis i sager, hvor der med stor sandsynlighed tabes eller ingen vej kommer som følge af urealistiske ønsker og/eller krav. Alligevel er det nedslående – også for os, når vi må meddele, at vi ikke kan påtage os en sag, fordi der kun kommer sagsomkostninger ud af det. Det er frustrerende ikke at få medhold eller få afvist sin sag og værre er det, hvis man oveni får en (stor) regning fra sin private socialrådgiver. Det gør man ikke hos os. Du/I får en ærlig vurdering ved 1. telefonsamtale, om hvorvidt det kan betale sig med en privat socialrådgiver fra Bisidderhjælpen. Det synes vi er mest fair!
 • Hvis du er sygemeldt og gerne vil have din a-kasse, fagforening, arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab til at dække udgifterne til professionel privat socialrådgiver hjælp, anbefaler vi at du tager kontakt til dem mhp. at få dem til at dække dine omkostninger til vores hjælp.

Ring til os

Tlf. 24 24 23 97

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.

Send til 17211

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her