Man har ret til orlov ved både pasning af alvorligt syge og døende, men udbetalingsbeløbet samt forholdene varierer. Står du i en svær følelsesmæssig situation og ønsker hjælp til at få iværksat et godt og konstruktivt for dig og den pårørende, så kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og få hjælp og vejledning fra en erfaren jurist med speciale i kommunale støttesager.

Få overblik over dine muligheder og rettigheder inden for personlig støtte ved alvorlig sygdom i samarbejde med Bisidderhjælpen – og opnå tryghed og ro i familiens hverdag.

Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom

Ønsker en nærtstående, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, i en afgrænset periode at passe en person med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig – herunder uhelbredelig – sygdom, kan kommunen ansætte den nærtstående til at varetage opgaven. Det forudsættes, at den pågældende i perioden bor sammen med personen, der skal plejes.

Følgende betingelser skal være opfyldte:

  • Alternativ til pasning i hjemmet er døgnophold
  • Parterne skal være enige om opgaven
  • Kommunen skal kunne godkende pasningsforholdet

Er ovenstående betingelser opfyldte, ansættes plejepersonen af kommunen, som udarbejder en ansættelseskontrakt for perioden. Personen som ansættes aflønnes efter fast takst med 22.504 kr. pr. måned (2018-niveau). Udover lønnen udbetales der feriepenge, og der tilbageholdes skat efter gældende regler.

Den der ansættes, har ret til orlov fra sit arbejde, så længe plejeforholdet løber.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.