Familier med børn under 18 år, der har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har ret til at blive kompenseret for de penge barnets lidelse og/eller handicap koster ekstra. Langvarig betyder udover et år.

Barnet kan ikke fungere uden behandling, træning, hjælp og støtte uden risiko for invaliditet og/eller død. Og/eller i kortere eller længere perioder er betydeligt mere ressourcekrævende i hverdagen end normalt samt og/eller er langtfra alderssvarende udviklet.

I 2017 skal de samlede godkendte merudgifter for alle børn i en familie, der opfylder betingelserne pr. år være over 4.752 kr. eller 396 kr. pr. måned. Det betyder, at har du udgifter for 396 kr. pr. måned eller derover, får du dine samlede godkendte merudgifter udbetalt afrundet til nærmeste 100 kr. som en løbende månedlig udbetaling. Har du for mindre en 4.752 kr. pr. år kan du ikke få dine godkendte merudgifter udbetalt, idet du så ikke har flere udgifter til dit barn end hvad, der anses for at være almindeligt for alle børn.

Udgiften skal være sandsynliggjort, men ikke nødvendigvis være dokumenteret. Det kan dog være en god ide, at gemme kvitteringer på eksempelvis medicin, tøj og sko, da det ellers kan være svært at sandsynliggøre hvor meget ekstra dit barn bruger.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.