Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Mentorordning

DR tv har 24.09.2018 og 01.10.2018 bragt to udsendelser om mentorordningen og om misbrug af ordningen. Det har medført et behov for at oplyse om, hvad der er målsætningen med en mentor, hvem der kan få tilknyttet en mentor, hvilke opgaver, der kan være for en mentor, hvem der bevilger en mentor, g hvad der skal fremgå af en bevilling, og hvem der kan være mentor.

Du kan starte med at se de to udsendelser her:

Hvor er min mentor 1:2 – https://www.dr.dk/tv/se/afsloeret-dr1/afsloeret-ii/afsloeret-hvor-er-min-mentor-1-2

Hvad er målsætningen med en mentor

Kommunen kan tilbyde en borger mentorstøtte for at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Mentorordningen har et arbejdsmarkedsrettet sigte.

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en borger, der på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen har behov for en special individuelt tilrettelagt støtte til at overkomme forskellige barrierer i forsøget på at få etableret eller genskabt en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem kan få tilknyttet en mentor

Det kan alle, hvor kommunen vurderer, at de har et afgørende behov for en mentor for at kunne gennemføre et beskæftigelsesrettet forløb eller for at kunne komme i job. Dvs. en borger, der:

 • deltager i kontaktforløb
 • deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud
 • er ansat i fleksjob
 • er delvis raskmeldt
 • er ansat i ordinært arbejde
 • er selvforsørgende
 • er under 30 år og er påbegyndt en ordinær uddannelse

Hvilke opgaver
Indholdet i en mentorordning skal tilpasses den enkelte borgers behov, men aktiviteterne skal altid have et arbejdsmarkedsrettet sigte. Det kan fx være:

 • hjælp til at komme op om morgenen
 • hjælp til at møde på arbejdspladsen
 • hjælp til speciel introduktion, vejledning og oplæring forårsaget af borgerens bagvedliggende problemstillinger, og som ligger ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesstedet sædvanligvis varetager
 • hjælp til at overvinde konfliktsituationer på arbejdspladsen eller på uddannelsesstedet
 • hjælp til at kontakte egen læge
 • hjælp til at kontakte jobcentret

Hvem bevilger en mentor
Det er jobcentret, der vurderer, om du har behov for mentorstøtte og som bevilger mentorstøtten.

Hvad skal fremgå af en bevilling
Der skal laves en skriftlig aftale mellem borgeren og jobcentret, der skal indeholde oplysninger om:

 • målet med mentorstøtten
 • navn og kontaktoplysninger på mentoren
 • de opgaver, som mentoren skal bistå med
 • varigheden af aftalen, normalt kan der bevilges for max. 6 måneder, men med mulighed for forlængelse
 • timetallet for mentorstøtten, der er ingen regler om, hvor mange timers støtte, der kan bevilges
 • klagevejledning

Hvem kan mentor være
Der er ingen regler for, hvilke personlige og faglige forudsætninger en mentor skal have, men det er en forudsætning for et vellykket mentorforløb, at der kan etableres en positiv personlig relation mellem borger og mentor, baseret på gensidig tillid.

Mentor kan være:

 • en medarbejder i virksomheden
 • en medarbejder på en uddannelsesinstitution
 • en ekstern konsulent
 • en sagsbehandler

Hvordan kan du sikre dig at få udbytte af ordningen
Du bør sikre dig en skriftlig bevilling med oplysning om alle de punkter til en bevilling, der er nævnt ovenfor.

Herudover kan det være hensigtsmæssigt, at du igennem mentorforløbet og på dit eget initiativ sikrer dig, at der bliver ydet konkret mentorbistand med et timetal, der er helt i overensstemmelse med det timetal, der fremgår af bevillingsskrivelsen, og med varetagelsen af de opgaver, som du har fået bevilget mentorstøtte til.

Hvis mentorbistanden ikke fungere i overensstemmelse med bevillingsskrivelsen, så bør du rette henvendelse til den sagsbehandler, der har bevilget ydelsen.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen på https://bisidderhjaelpen.dk/ og du kan kontakte Bisidderhjælpen via kontaktformularen eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. BEK nr 977 af 28/06/om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 59.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202062#id56c68c97-a3ad-45dd-a35b-8a34e26be7bf

Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Mentorordningen

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/mentorordningen/

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her