Rikke Borg Johannesen

Privat socialrådgiver


Erfaren socialrådgiver, der kan hjælp dig trygt igennem det sociale system.

Sikre dine rettigheder – både som medarbejder og som arbejdsgiver.

I 2000 blev jeg uddannet socialrådgiver. I hele min karriere har jeg arbejdet med sociale ydelser og arbejdsmarked. Udover ansættelse i Jobcenter, har jeg været ansat i Tryg forsikring i 8 år, hvor jeg har arbejdet primært med arbejdsulykker og fastholdelse på arbejdsmarkedet efter en ulykke.

Jeg er engageret og målrettet i forhold til at nå de mål vi sætter sammen, med dine ønsker og behov i centrum.

Hos Bisidderhjælpen varetager jeg følgende sagstyper:

Sociale ydelser: Jeg har et indgående kendskab til sociale forsørgelsesydelser, herunder kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud, revalideringsydelse og enkeltydelser. Får du den korrekte ydelse og sker sanktioner og modregning i ydelsen efter gældende lovgivning? Hvis ikke, hjælper jeg med de nødvendige sagsskridt der sikrer, at du får det du har ret til.

Arbejdsskadesager: Jeg kan hjælp igennem hele processen i en arbejdsskadesag, fra en ulykke sker og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen. Jeg har et grundigt kendskab sagsgangene og til de ydelser der kan bevilges i forbindelse med en arbejdsskadesag, samt samspillet mellem sociale ydelser og ydelser der udbetales af forsikringsselskaber og pensionsselskaber.

Hjælp til fastholdelse på arbejdspladsen: Ønsker du som arbejdsgiver uvildig hjælp til, at fastholde en medarbejder efter ulykke eller sygdom? Jeg har samarbejdet med både store og små virksomheder om, at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen. Ved at gøre brug af de muligheder der findes i lovgivningen, at sikre tæt opfølgning og god gensidig kommunikation mellem alle relevante parter, kan vi sammen sikre fastholdelse af din medarbejder.

Jobcentersager: Du får hjælp til at styre din sag godt igennem, så du kan være tryg ved, at du opfylder dine pligter overfor jobcenteret. Hjælp til at sikre at din sag blive oplyst tilstrækkeligt og dine behov varetages på bedste vis, så du fortsat kan være på arbejdsmarkedet, på en måde der beriger dit liv. Hjælp til at træde ud af arbejdsmarkedet, hvis der ikke er andre muligheder.

Det kan jeg hjælpe med:

  • Give overblik over sagen og dine handlemuligheder
  • Sikre at din sag bliver korrekt oplyst
  • Deltage i møder med jobcenter, læger, arbejdsgiver og andre relevante parter
  • Sikre koordinering mellem alle parter i sagen
  • Rådgive dig om gældende lovgivning

Besvare partshøringer og lave klageskrivelser.

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.