Marianne Søby

Privat socialrådgiver


Er du usikker på om dine rettigheder og pligter i forhold til en sag Familieafdelingen hos forvaltningen eller i Sundhedsvæsenet?

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1983 og har mange års erfaring fra arbejde med familiesager fra forskellige ansættelser i forvaltninger mm. Derudover har jeg erfaring fra ansættelse som hospitalssocialrådgiver og i patientforeninger. Er du usikker på sagsgange og/eller behandling, eller utryg ved processen undervejs, kan jeg hjælpe med at forklare fagsprog og oversætte ”behandlerkulturen”.

Jeg vil sikre at dine rettigheder bliver overholdt til punkt og prikke.

Jeg deltager gerne som bisidder/partsrepræsentant i møder med professionelle sammen med dig. Eks. i forvaltning, skole, PPR, behandlingshjem, familieplejeforening, Statsforvaltning, psykolog, læger eller på hospitaler.

Jeg kender til de processer der træder i kraft, når man føler sig klientgjort og kan ved samtale hjælpe dig til at få overblik over din sag og i samarbejdet med de professionelle, så du opnår det bedst mulige resultater i din sag/behandling.

Min motivation grunder sig i et ønske om ligeværd og retfærdighed i mødet mellem mennesket og systemet.

I mit arbejde med ovenstående sager, der alle vedrører private og personlige forhold, sætter jeg en ære i, at få kunden til at føle sig tryg og at jeg er nærværende og let at komme i kontakt med samt skabe bro mellem individet og de professionelle uanset om det er fagfolk i det offentlige eller hos sundhedsvæsnet.

Professionelt arbejder jeg også med sager indenfor beskæftigelsessager, herunder specifikt sager indenfor kontanthjælp, ressourceforløb, integration og vejen mod revalidering, fleksjob og førtidspension.

Jeg er en fordomsfri, humoristisk, engageret og struktureret person, som går op i mit arbejde, og det at gøre mit arbejde ordentligt.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.