Lenette Aastrup Tilsted

Privat Socialrådgiver


Jeg beskæftiger mig med børne- og familiesager unge og jobcentersager.

Jeg har 12 års erfaring som socialrådgiver både i myndighedsfunktion, i forskellige kommuner på Sjælland herunder sygedagpenge- børn og familie, unge og beskæftigelsesområdet. Jeg har ligeledes erfaring som coach fra SamFocus der er en ekstern udbyder på beskæftigelsesområdet.

Som socialrådgiver har jeg en bred erfaring som spænder over både familie-, unge -og voksen området. Jeg har arbejdet med udfærdigelse af § 50 undersøgelser, handleplaner og iværksættelse af foranstaltninger samt indstillinger til STU, EGU og støtte- kontaktperson. Derudover har jeg erfaring med indstillinger til ressourceforløb og udarbejdelse af arbejdsevnebeskrivelser og har erfaring i forhold til mentorforløb under jobafklaring. Jeg erfaring med samtaler med kriseramte, at yde råd og vejledning i forhold til gældende lovgivning og både kortere og længere coachingforløb.

Det er vigtigt for mig, at der er ærlighed fra begge sider i min relation til andre mennesker, at der er progression i de sager jeg har og at jeg møder mennesker der hvor de er, i den givne situation de er landet i.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.