Lars Hejgaard

Privat socialrådgiver


Jeg beskæftiger mig med børne- og familiesager, sygedagpenge- unge- og jobcentersager.

Jeg har 10 års erfaring som socialrådgiver både i myndighedsfunktion, i forskellige kommuner (Assens, Odense, Vejle) herunder sygedagpenge, børn og familie, unge og beskæftigelsesområdet. Jeg har ligeledes erfaring og uddannelse som Familierådgiver (Kempler) hvor jeg blev færdig i 1999. Som socialrådgiver har jeg en bred erfaring som spænder over både familie-, unge -og voksen området. Jeg har arbejdet med udfærdigelse af § 50 undersøgelser, handleplaner og indstillinger til STU, EGU, IGU og støtte- kontaktperson. Derudover har jeg erfaring med indstillinger til ressourceforløb og udarbejdelse af arbejdsevnebeskrivelser og har erfaring i forhold til mentorforløb under jobafklaring. Jeg har erfaring med samtaler med kriseramte, at yde råd og vejledning i forhold til gældende lovgivning og både kortere og længere rådgivningsforløb. Jeg har arbejdet indenfor døgninstitutionsområdet, med unge kriminelle, misbrugere, autister og har erfaring fra arbejde på psykiatriske bosteder.

Det er vigtigt for mig, at der er ærlighed fra begge sider i min relation til andre mennesker, at der er progression i de sager jeg arbejder med og at jeg møder mennesker der hvor de er, i den givne situation de er landet i.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.