Hugo Knudsen

Arbejdsskadespecialist


Er sagsforløbet i din arbejdsskadesag blevet uoverskueligt for dig? Er du i tvivl om dine rettigheder? Så kan jeg hjælpe med at skabe overblik, drøfte handlemuligheder og få iværksat de nødvendige sagsbehandlingsskridt.

Min baggrund er 39 års erhvervserfaring som socialrådgiver, herunder 14 års arbejde som socialrådgiver på arbejdsmedicinsk klinik med arbejdsskadesager og jobcentersager.

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Gennemgang af forløb og afgørelser i din/dine arbejdsskadesager
  • Anmeldelse af arbejdsulykke eller erhvervssygdom.
  • Hjælp til at udfylde spørgeskema til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
  • Stillingtagen til grundlag for anke i en sag, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afvist at anerkende som en arbejdsskade og formulering af ankeskrivelse.
  • Stillingtagen til grundlag for anke af en afgørelse om godtgørelse for varigt mén og formulering af ankeskrivelse.
  • Stillingtagen til grundlag for anke af en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne og formulering af ankeskrivelse.
  • At søge genoptagelse af erstatningsfastlæggelse, hvis der er sket væsentlige ændringer i de helbredsforhold eller indkomstforhold, der blev lagt til grund for den tidligere afgørelse, og hvor ændringerne er forårsaget af den anerkendte arbejdsskade.
  • Afklaring af, om forældelsesreglerne fortsat giver handlemuligheder i sagen.
  • Samspil mellem arbejdsskadesagen og andre sagsforløb omkring sygedagpenge, uddannelse, revalidering, fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.