Camilla Nielsen

Familierådgiver


Jeg beskæftiger mig med børne- og familiesager, sager omkring psykiatri og misbrug, samt jobcentersager.

Jeg har 15 års erfaring som socialrådgiver i forskellige kommuner i Jylland, hvor jeg både har beskæftiget mig med myndighedsfunktionen inden for børn- og ungeområdet, beskæftigelsesområdet samt misbrugsbehandling, socialpædagogiske opholdssteder og opholdssteder for psykiatriske patienter med dom.

Udover min socialrådgiveruddannelse, har jeg en 3-årig efteruddannelse som systemisk og narrativ terapeut og supervisor.

Jeg har arbejdet med anbringelser (med og uden samtykke), forebyggende foranstaltninger, behandling af underretninger, udarbejdelse af § 50-undersøgelser, udførelse af mindre § 11-forløb, krisecentersager, ungdomssanktioner, ansøgninger om enkeltydelser, ansøgninger om kontanthjælp, revalidering, fleksjob, førtidspension samt skånejob og terapeutisk og kognitiv behandling. Jeg har ligeledes arbejdet med forskellige pædagogiske tilgange og har et bredt kendskab til at udarbejde handleplaner, samt udføre det pædagogiske arbejde omkring opfyldelse af handleplaner.

Jeg har indgående erfaring i udarbejdelse af større skriftlige objektive og neutrale beskrivelser og observationer.

Jeg er meget ærlig og åben i min tilgang. Det er vigtigt for mig, at jeg er tydelig i min kommunikation, så der ikke opstår misforståelser i kommunikationen. Jeg møder mine omgivelser der, hvor de er og er optaget af, at alle har rettigheder som skal overholdes.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.