Bodil Skjærup Hansen

Privat Socialrådgiver


Jeg beskæftiger mig med Jobcentersager, sygedagpenge- og kontanthjælpssager, hvor det handler om at få en afklaring af arbejdsevne og fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

Jeg har 18 års erfaring som socialrådgiver primært i myndighedsfunktion i forskellige kommuner i hele landet og 4 år som socialfaglig konsulent ved ”anden aktør”

Som socialrådgiver har jeg en bred erfaring; dog med særlig specialisering indenfor beskæftigelsesområdet med afklaring og udvikling af arbejdsevne, sager til rehabiliteringsteam og bevilling og forlængelse af sygedagpengesager.

Derudover har jeg erfaring med samtaler og støttende forløb for mennesker i krise og mennesker med afhængighedsproblemer.

Det er vigtigt for mig, at arbejde med fokus på socialrådgiverens kerneværdier; helhedssynet, med respekt for mennesket med henblik på at opnå de bedst mulige resultater for den enkeltes liv, økonomiske og personlige ressourcer.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.