Bente Rasmussen

Jurist i handicapsager


Jeg har 25 års erhvervserfaring som jurist, heraf 25 år inden for det Socialretlige område i  Statsforvaltning, Amt og Kommuner. Endvidere har jeg været lektor på Den Sociale Højskole og underviser på Forvaltningshøjskolen, hvor jeg har undervist i Socialret og Forvaltningsret.

Mit overblik og viden på det sociale område bruger jeg til at sikre, at  vores klienter får en korrekt og effektiv sagsbehandling.

Hos Bisidderhjælpen  varetager jeg  overvejende sager inde for Servicelovsområdet herunder spørgsmål der relaterer sig til

  • Hjælpemidler
  • Støtte til køb af bil
  • Boligindretning
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • BPA-ordninger

Herudover  bistår jeg også i andre sagssammenhænge.

  • cand.jur. 1982, Århus Universitet.
  • Speciale:  Socialret og forvaltningsret.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.