Anja Nygaard

Privat socialrådgiver


I 2004 blev jeg uddannet kontorassistent indenfor offentlig administration, og begyndte efter kort tid at læse til socialrådgiver på Aalborg Universitet. Her blev jeg færdig i 2009, og har siden arbejdet indenfor jobcenterområdet, primært med sygedagpenge.

I mit arbejde har der været fokus på borgeren og at få afklaret arbejdsevne til enten selvforsørgelse, fleksjob eller førtidspension. Der er været sager med revalideringsmæssigt indhold, og til sidst også sager, der skulle drøftes på rehabiliteringsteammøde, for at få en indstilling til en afklaring.

I mit arbejde er inddragelse og medindflydelse vigtigt. Hos mig bliver man hørt, og jeg handler på de oplysninger jeg ligger inde med både i forhold til ærlighed overfor mine kunder, men også i forhold til at kræve en afgørelse fra kommunens sagsbehandlerteam.

Jeg lægger stor vægt på, at alle sten i en sag er vendt således, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser i forbindelse med en afgørelse.

Jeg ved tiden er en stor faktor i manges situationer, men det er vigtigt, at en sag er udredt bedst muligt, således, at man hurtigst muligt får den afklaring der er behov for.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.