Der ydes hjælp til ledsagelse til aktiviteter du selv vælger 15 timer pr. måned. Du kan selv udpege din ledsager, men det må ikke være din ægtefælle eller andre nærtstående. Er du bevilget ledsagelse før du fylder 67 år, kan ordningen fortsætte.

Du kan spare timer op inden for en seks måneders periode.

Ordningen kan kombineres med andre ordninger om ledsagelse, dog ikke den store BPA-ordning. Udgifter som du har afholdt, fordi du har en ledsager med, kan du søge dækket via reglerne om merudgifter.

Ordningen indeholder ikke socialpædagogisk støtte eller andre behandlings/plejeopgaver.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.