Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Ledighedsydelse

Det er en forudsætning for at blive visiteret til fleksjob, at din arbejdsevne er væsentligt nedsat. Det indebærer, at du ikke kan opfylde A-kassens rådighedskrav. Når du er blevet visiteret til et fleksjob, så er du udelukket fra arbejdsløshedsdagpenge og efterløn fra A-kassen.

For fleksjobbere er der så i stedet for regler om ledighedsydelse fra kommunen i stedet for arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen, og der er regler om fleksydelse fra kommunen i stedet for efterløn fra A-kassen.

Oversigt over de væsentligste regler om ledighedsydelse:

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er arbejdsløshedsdagpenge til dig, der er visiteret til fleksjob, og som er ledig, indtil du er blevet ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob. Du er også berettiget til ledighedsydelse i perioder med sygdom eller barsel, ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som du ikke har indflydelse på, fx ved sæsonarbejde eller vejrlig og når du holder ferie.

Ledighedsydelsen er uafhængig af formue og ægtefælleindkomst, men der sker modregning i ydelsen ved visse former for den indtægt, som du har sideløbende med ledighedsydelsen.

Rådighedsregler

Når du modtager ledighedsydelse, så skal du aktivt udnytte dine arbejdsmuligheder for at opnå fleksjob.

Du skal:

  1. være aktivt jobsøgende,
  2. deltage i opfølgningssamtaler, samtaler om rådighedsvurderinger, individuelle kontaktsamtaler (jobsamtaler) og møder i rehabiliteringsteamet
  3. tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob,
  4. tage imod andre rimelige tilbud
  5. deltage aktivt i rimelige tilbud, der kan forbedre dine muligheder for at få arbejde
  6. lægge dit cv i Jobnet senest 3 uger efter du har opnået ret til ledighedsydelse, og deltage i cv-samtaler.

Satser

Hvor meget din ledighedsydelse udgør afhænger af, hvilken ydelse, du modtog forud for din berettigelse til ledighedsydelse.

Der er følgende satser:

Forudsætninger Sats i 2018
Du modtog løn, revalideringsydelse eller sygedagpenge før berettigelse til ledighedsydelse, eller

Du har været ansat i fleksjob i 9 måneder indenfor 18 måneder.

89% af max. dagpenge = 16.583 kr. pr. måned før skat
Du modtog kontanthjælp eller du fik ingen ydelse, og du har forsørgerpligt overfor børn 80% af max. dagpenge = 14.993 kr. pr. måned før skat
Du modtog kontanthjælp eller du fik ingen ydelse, og du har ikke forsørgerpligt overfor børn 60% af max. dagpenge = 11.282 kr. pr. måned før skat

Modregningsregler

Hvis du har haft arbejde af kortere varighed, så nedsættes ledighedsydelsen med lønindtægten

Indtægter, der træder i stedet for lønindtægt skal fradrages efter samme princip som for lønindtægt.

Der skal ikke ske fradrag for arbejdsfrie indtægter, fx pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og der skal ikke ske fradrag for erstatning for tab af erhvervsevne i en arbejdsskadesag.

Modregningsreglerne er omfattende og svære at overskue, så her vil vi råde dig til at kontakte din kommune vedrørende de konkrete ordninger, du er omfattet af.

Ferieregler

Den almindelige optjeningsperiode til ferie på arbejdsmarkedet er kalenderåret, fx 1. januar 2017 til 31.12.2017, og afholdelse af ferie sker så i ferieåret med hovedferie fra 1. maj 2018 til 30. september 2018 og restferie fra 1. oktober 2018 til 30. april 2019.

Når du er ansat i fleksjob, så er du omfattet af de almindelige ferieregler. Dvs. at du har ret til feriepenge eller løn under afholdelse af din ferie, som hvis du var ansat på ordinære vilkår.

Der er imidlertid nogle problemer, hvis det er kort tid siden, du har opnået retten til ledighedsydelse eller ansættelsen i fleksjob.

Når du er ansat i et fleksjob eller hvis du modtager ledighedsydelse, så har du ret til ledighedsydelse under ferie således:

Tidspunkt for ret til ledighedsydelse eller ansættelse i fleksjob Antal feriedage
Retten til ledighedsydelse er opnået eller ansættelsen i fleksjob er sket i perioden fra 1. maj til 31. juli i et ferieår 15 dages ferie = 3 ugers ferie i det pågældende ferieår og derefter de normale 25 dages ferie = 5 ugers ferie i det følgende ferieår
Retten til ledighedsydelse er opnået eller ansættelsen i fleksjob er sket i perioden fra 1. august til 31. december i et ferieår 10 dages ferie = 2 ugers ferie i det pågældende ferieår og derefter de normale 25 dages ferie = 5 ugers ferie i det følgende ferieår
Retten til ledighedsydelse er opnået eller ansættelsen i fleksjob er sket i perioden fra 1. januar til 30. april i et ferieår 5 dages ferie = 1 ugers ferie i det pågældende ferieår og derefter de normale 25 dages ferie = 5 ugers ferie i det følgende ferieår

Ophold i udlandet under ferien er ikke til hinder for, at du kan opfylde de almindelige betingelser for at modtage ledighedsydelse, men du skal give besked om ferien til jobcentret.

Opfølgningsregler

Kommunen foretager den første opfølgning senest 6 måneder efter, at du har fået ledighedsydelse første gang. Kommunen skal sikre, at du stadig opfylder betingelserne for at modtage hjælpen. De skal følge op på den beskæftigelsesrettede indsats bl.a. i det individuelle kontaktforløb og de skal vurdere, om der er behov for at tilbyde dig anden form for hjælp.

Herefter skal kommunen lave opfølgning, hver gang du har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.

Når du har nået fleksydelsesalderen, så kan du max. få 89%-satsen i 6 måneder. Derefter kommer du på 60%-satsen indtil overgang til folkepension.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen ved at anvende kontaktformularen her på hjemmesiden eller ringe på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Vil du vide mere?

Hugo Knudsen

Arbejdsskadespecialist kontakt@bisidderhjaelpen.dk Vis faglige profil

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her