Kontanthjælp – er du blevet syg eller vil du kende dine rettigheder?

Kontanthjælp er velfærdssamfundets sidste sikkerhedsnet, der kan træde i kraft, når alt andet glipper. Regelsættet er meget omfattende og kan være svært at navigere rundt i – især når man har allermest behov for at forstå det. Hos Bisidderhjælpen har vi et team af erfarne socialrådgivere, som står klar til at hjælpe dig og varetage dine interesser og rettigheder, når du har behov for en faglig stærk sparringspartner til mødet i kommunen eller har mistet overblikket i en kritisk situation. Kontakt os på tlf. 24 24 23 97 eller indsend en besked via kontaktformularen i højre side.

Få overblik over dine muligheder og rettigheder indenfor kontanthjælpsområdet i samarbejde med Bisidderhjælpen og opnå tryghed og ro i familiens hverdag.

Kontanthjælp – hvad betyder det for dig?

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, du kan søge, hvis du:

 • har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, og
 • hvor den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det fornødne til dig selv eller din familie, og at du ikke kan forsørges af andre, og
 • hvor dit behov for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v.

Unge under 30 år, der ikke har en uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.
Unge under 30 år, der har en uddannelse modtager kontanthjælp på ungesats.
Personer på 30 år eller derover modtager kontanthjælp på voksensats.

Bisidderhjælpen kan hjælpe i din kontanthjælpssag, hvis du:

 • er syg på kontanthjælp.
 • har et ønske om, at dit forløb skal blive så kort som muligt.
 • er i tvivl om dine rettigheder.
 • føler at du ikke bliver hørt eller ikke bliver taget alvorligt i din sag.
 • ønsker større sikkerhed for, at din sag bliver korrekt behandlet og belyst.
 • ønsker at sikre en god dialog med din sagsbehandler.
 • føler at din sag bliver trukket i langdrag.
 • ønsker hjælp til at anke en afgørelse.

 

Forsørgerpligt ved kontanthjælp

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du selv har midler, som du kan leve af, fx en opsparing og en indtægt. I beregningen af kontanthjælp bliver dine eventuelle indtægter modregnet.

Ved langt de fleste offentlige ydelser gælder ’hver person for sig’-princippet. Dvs. at ydelsen er uafhængig af formue og ægtefælleindtægt. Det gælder fx sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud og arbejdsløshedsdagpenge.

Ved kontanthjælp er der gensidig forsørgerpligt i ægteskabet, så hvis du er gift, så er din ægtefælle forpligtet til at forsørge dig med sin indtægt og sin formue.

Rådighed for arbejdsmarkedet
Hvis du modtager kontanthjælp, så skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og som jobparat være aktivt jobsøgende. Du skal søge seriøst, realistisk og bredt. Du skal kunne dokumentere din jobsøgning, og du skal løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.
Kommunen kan træffe afgørelse om, at du indtil videre er fritaget for det, fx af helbredsårsager eller pasning af egne børn, når der ikke kan anvises anden pasningsmulighed.

225-timers-reglen
Pr. 1. oktober 2016 er der indført den såkaldte 225-timers-regel. Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og hvis du har gjort det sammenlagt i et år indenfor de sidste 3 år, så er du omfattet af 225-timers-reglen. Reglen medfører, at du fremover skal arbejde i mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder for at bevare din fulde ydelse. Hvis du ikke kan leve op til kravet, så kan din ydelse blive nedsat, og hvis du er gift, kan den blive nedsat eller helt bortfalde. Det er kun almindeligt ustøttet arbejde, der tæller med, ikke arbejde i virksomhedspraktik og løntilskudsordning.

Der gælder en overgangsordning i perioden fra 1. oktober 2016 til og med den 31. marts 2017, hvor arbejdskravet er 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste seks kalendermåneder. Hvis din hjælp er faldet bort eller er blevet nedsat som følge af 225-timersreglen, kan du igen få ret til fuld hjælp, når du har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Alle timerne skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen faldt bort eller blev nedsat.

Begrænset arbejdsevne
Kommunen kan træffe afgørelse om, at du indtil videre bliver undtaget fra arbejdskravet på 225 timer, hvis kommunen vurderer, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan opfylde et arbejdskrav på 225 timers arbejde inden for 12 kalendermåneder.

Kontanthjælpsloftet
Pr. 1. oktober 2016 er der indført et loft over, hvor meget du fortsat kan få i integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og særlig støtte samt boligstøtte.

Det er ikke din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i sig selv, der bliver sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Det er således udelukkende personer, der får særlig støtte og boligstøtte, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet, hvis det samlede beløb overskrider grænsen for den kategori, som du tilhører.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Bliv ringet op af en
Privat Socialrådgiver
Få en vurdering af din sag!