Menu
Ringes op?

Jobcentersager

Få hjælp til afklaring og fremdrift af din sagsbehandling i jobcentret med en privat socialrådgiver fra Bisidderhjælpen

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Er du i gang med et forløb på jobcentret for at få afklaret, hvilke muligheder du har på arbejdsmarkedet, og har du behov for at få overblik over dine handlemuligheder, pligter og rettigheder, så har vi i Bisidderhjælpen en mangeårig erfaring med at hjælpe med at skabe den afklaring og fremdrift i sagen, der skal til for at kunne komme frem til en afgørelse.

Vi vil gerne bidrage til at skabe et godt og respektfuldt samspil mellem borger og kommune gennem dialog og samarbejde, både for at opnå et tilfredsstillende sagsbehandlingsforløb og for at opnå et godt resultat af sagsbehandlingsforløbet for borgeren. Vi vil også gerne sikre et sagligt velbegrundet modspil i forhold til jobcentrets indsats, når der er behov for det.
Det er vores erfaring, at den indstilling skaber de hurtigste og bedste resultater.
Vi har den socialfaglige baggrund, der skal til for at have overblik over love, bekendtgørelser, vejledninger og principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Jobcentersager hos Bisidderhjælpen

Den overordnede prioritering i lovgivningen er, at det skal tilstræbes, at borgeren bliver så selvforsørgende som muligt, og så hurtigt som muligt.

Det medfører, at der for en sygemeldt person primært må satses på gennem forskellige former for behandling i sundhedsvæsenet om muligt at skabe grundlag for, at pgl. kan vende tilbage til sit arbejde. Hvis det ikke kan lade sig gøre i tilstrækkeligt omfang, så bliver der behov for gennem jobcentret at komme frem til en afklaring af arbejdsevnen, typisk gennem et eller flere virksomhedspraktikker. På baggrund af resultaterne fra de forskellige former for afprøvning kan der efterfølgende blive taget stilling til, om pgl. kan komme tilbage i fuld selvforsørgelse gennem revalidering, om der er udviklingsmuligheder, der kan søges realiseret gennem et ressourceforløb, eller om der er tale om en stationær situation, hvor løsningen må blive et fleksjob eller en førtidspension.

Hvad kan vi hjælpe med

  • Samtaler med borgere, der retter henvendelse til Bisidderhjælpen om afklaring af det fremtidige forsørgelsesgrundlag.
  • Gennem aktindsigt at skabe overblik over det hidtidige sagsforløb, fx helbredsoplysninger og vurderinger fra optræning og virksomhedspraktik.
  • Råd og vejledning om fremadrettede handlemuligheder i den opståede situation.
  • At være med til at skabe retning og fremdrift i afklaringsprocessen.
  • At forhindre, at borgeren kommer til at modvirke sin egen afklaring, f.eks. at borgeren uforvarende kommer til at afbryde afklaringsforløbet.
  • Deltage som partsrepræsentant sammen med borgeren i møder på jobcentret og i rehabiliteringsteamet.
  • At drøfte resultaterne af mødet med borgeren, hvilken plan blev der lagt, og hvad er det næste, der skal ske.
  • At formulere en faglig velbegrundet klage over utilfredsstillende sagsbehandling.
  • At formulere en faglig velbegrundet anke over en afgørelse, der er utilfredsstillende for borgeren.

Ring til os

Tlf. 24 24 23 97

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.

Det siger vores kunder om os

Har du et spørgsmål? Så kontakt en af vores specialister

Kontakt en afdeling nær dig

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her