Den 1. juli 2014 trådte reglerne om jobafklaringsforløb i kraft. De indebærer, at hvis dine sygedagpenge på revurderingstidspunktet efter 22 uger ikke kan forlænges efter en af de syv forlængelsesmuligheder, og hvis jobcentret vurderer, at du fortsat er helt eller delvis uarbejdsdygtig, så får du tilbudt et jobafklaringsforløb. Det er et forløb af op til to års varighed, hvor du modtager ressourceforløbsydelse. Det er en ydelse på kontanthjælpsniveau, men ydelsen er uafhængig af formueforhold og ægtefælleindtægt.

Et jobafklaringsforløb minder i høj grad om de ressourceforløb, der blev etableret som led i reformen af førtidspension og fleksjob. Gennem en tværfaglig og sammenhængende indsats – er målet – på sigt at bringe dig som er sygemeldt i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Helhedsorienteret indsats og koordinerende sagsbehandling

Jobafklaringsforløbet er kendetegnet ved, at du som sygemeldt får en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dig og dine forudsætninger og behov. Fokus er, din arbejdsevne som sygemeldt bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats. Dine ressourcer afklares i forhold til arbejde og uddannelse  – og de er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.