Ønsker du et hjælpemiddel, skal du indgive en ansøgning om hjælpemidler til kommunen, der herefter vil træffe afgørelse ud fra en vurdering af, hvorvidt du har en varigt nedsat funktionsevne/førlighed, der kan afhjælpes i væsentlig grad med et hjælpemiddel, og derved lette din daglige tilværelse i dit hjem, eller er nødvendig for at du kan udføre dit arbejde.

Der findes mange forskellige typer af hjælpemidler, som kommunen kan bevilge enten som udlån, naturalydelse eller som kontant tilskud. Hjælpemidlerne kan overordnet inddeles i to kategorier; nemlig tekniske hjælpemidler som f. eks. kørestole, lifte, senge og rollator, som typisk vil blive udlånt af kommunen, og de personlige og kropsbårne hjælpemidler som bliver fremstillet direkte til ansøgeren f.eks. proteser, parykker, korsetter, særlig beklædning m.v. vil blive afregnet direkte til leverandøren af kommunen, hvis du vælger kommunens leverandør. Andre hjælpemidler f.eks. inkontinenshjælpemidler vil blive leveret fra kommunen.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.