Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Hjælp til afklaring, når man forsørger sig selv

Selv om man ikke modtager økonomisk hjælp til forsørgelse fra kommune eller A-kasse, har man ret til hjælp fra kommunen til at komme i arbejde, herunder få afklaret sin arbejdsevne. Det er en betingelse at hjælpen forventes at ville forbedre dine muligheder for at komme i arbejde.

Som hovedregel har man de samme muligheder for tilbud og tillægsydelser som man ville have, hvis man modtog kontanthjælp. Kommunen laver en vurdering af, om du skal have tilbud som jobparat eller som aktivitetsparat.

(Kapitel 13a i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats)

Hvorfor afklaring?
At kende dine egne ressourcer og begrænsninger: Hvis du har begrænsninger i forhold til arbejde, kan det være vigtigt for både dig og en kommende arbejdsgiver, at du har prøvet dig selv af på arbejdsmarkedet, herunder dine behov for hjælpemidler og personlig assistance. Det kan også være en god start, at den første periode hos en ny arbejdsgiveren er en praktik eller et løntilskudsjob.

Hvis du har en erstatningssag: Hvis du har været ude for en arbejdsskade eller er ansvarsskade (trafikulykke, m.v.), m.fl., skal din erhvervsmæssige situation være afklaring, inden sagen kan endeligt afgøres i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller i forsikringsselskabet. Det er derfor helt afgørende for dig, at du får hjælp til at afdække og dokumentere dine muligheder og begrænsninger.

Tilbud kan være kurser, virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud

Vejledning og opkvalificering
Uddannelser og kurser samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb.

Varighed: Op til 6 uger – dog op til 26 uger hvis danskundervisning indgår.

Økonomi: Du skal fortsat forsørge dig selv, og kan alene have mulighed for hjælp til transport og hjælpemidler.

(Kapitel 10 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats)

Virksomhedspraktik
Praktik på offentlig eller privat virksomhed, for afklaring af beskæftigelsesmål, eller som hjælp til personer der på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud.

Varighed: Op til 13 uger for personer der vurderes ikke at være jobparate, eller jobparate der har lang ledighed eller vanskeligt ved at opnå ansættelse i løntilskud.

4 uger for øvrige jobparate.

Forlængelse op til 26 uger for personer der ikke vurderes at være jobparate.

Økonomi: Du skal fortsat forsørge dig selv, og kan alene have mulighed for hjælp til transport og hjælpemidler.

(Kapitel 10 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats)

Løntilskud
For at få tilbud om løntilskud hos privat eller offentlig arbejdsgiver, er det en betingelse at man har været selvforsørgende ledig i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder. Det krav gælder dog ikke hvis:

  • du ikke har en uddannelse på gymnasieniveau eller derover.
  • du er over 50 år.
  • du er enlig forsørger.

Varighed: Op til 6 måneder.

Økonomi: Løn i løntilskud hos offentlig arbejdsgiver udgør 80% af højeste dagpenge hvis du har forsørgerpligt overfor børn, 60% af højeste dagpenge hvis du ikke har forsørgerpligt overfor børn.

(Kapitel 12 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats)

Hjælpemidler
Der ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. Behovet forberedende hjælpemidlet skal være en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (§76 og 77 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats)

Transport
Befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Derudover kan kommunen have fastsat yderligere regler for ret til hjælp til udgifter samt befordring. (§82 og 83 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats)

Særligt hvis du er berettiget til jobafklaringsforløb eller ressourceforløb

Hvis du er tilkendt jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, har du ret til et tværfagligt afklaringsforløb, uanset om du modtager ressourceforløbsydelse fra kommunen eller ej.

Det følger af en dom som Østre Landsret afsagde den 31. marts 2017. Det fremgik herfra at man er berettiget til et tværfagligt afklaringsforløb i Jobafklaringsforløb, uanset om man har afslået at modtage ressourceforløbsydelse

Ankestyrelsen vurderer, at samme fortolkning gælder for personer i ressourceforløb. Det betyder, at borgere i ressourceforløb har ret til forløbet og den tværfaglige indsats, selv om de ikke ønsker at modtage ressourceforløbsydelse under forløbet. (Principafgørelse nr. 45-17 af 30. juni 2017)

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her