Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Hjælp fra Bisidderhjælpen i en sag om afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag

Hvad er det, Bisidderhjælpen kan bidrage med i processen frem mod afklaring af en borgers fremtidige forsørgelsesgrundlag?

Kan borgeren komme tilbage til almindeligt aflønnet arbejde, er der grundlag for et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det er ofte meget vanskelig for borgeren selv at skabe overblik over løsningsmuligheder og rækkefølgen af indsatser frem mod en løsning. Her har du en oversigt over en sagsgang, som det kan forløbe.

Hvor meget, du ønsker Bisidderhjælpens bistand til, og hvor meget, du selv kan klare skal aftales med den socialrådgiver, der skal hjælpe dig, og det kan naturligvis justeres hen ad vejen, hvis sagen udvikler sig på en måde, så det er hensigtsmæssigt at ændre aftalen.

 1. Førstesamtale med borgeren, herunder
 • Lytte til borgerens fortælling. Hvad er udgangspunktet, og hvilke problemstillinger er der, som der set ud fra borgerens synsvinkel skal tilstræbes en løsning på.
 • Aftale med borgeren om, hvad Bisidderhjælpen skal bidrage med.

 1. Skabe et overblik over det hidtidige sagsforløb gennem udarbejdelse af et sagsresumè på baggrund af borgerens anmodning til kommunen om aktindsigt. Kronologisk oversigt over det hidtidige forløb med helbredsmæssige og sociale indsatser, undersøgelser, beskrivelser, hovedkonklusioner m.m.
 2. Orientere borgeren om lovgivning og prioritering af løsningsmodeller. Dvs. skabe overblik over, hvad der skal ske for at afklare det fremtidige forsørgelsesgrundlag.
 3. Drøftelse med borgeren, herunder:
 • Prioritering af borgerens problemfelter, hvad kommer først, hvad kommer derefter.
 • Forventningsafstemning, hvad kan der realistisk satses på at opnå.

 1. Deltagelse som partsrepræsentant sammen med borgeren i møde med sagsbehandler med henblik på planlægning af afklaringsforløbet, herunder:
 • Planlægning af indsatser, fx punkt 1 – 4, som Jobcentret bør forpligte sig til uanset eventuelle sagsbehandlerskift. Målsætningen er at skabe overskuelighed og retning over forløbet og forståelse for, hvilke indsatser, der er behov for, og hvorfor der er behov for dem.
 • Hvordan skabes der fremdrift i afklaringen. Hvordan kan borgeren bidrage til at fremme afklaringen. Hvordan undgår borgeren at hæmme afklaringen.
 • Hvad er det næste skridt.

 1. Deltagelse som partsrepræsentant sammen med borgeren i opfølgningssamtale med sagsbehandleren,
 • Hvilket skriftligt formuleret resultat kom der ud af denne indsats.
 • Kan den derfor vinges af i forhold til det pågældende punkt i planen.
 • Hvad er næste punkt på programmet.

 1. Deltagelse i efterfølgende opfølgningssamtaler indtil alle planens punkter er fuldført.
 2. Deltagelse som partsrepræsentant sammen med borger og sagsbehandler ved udarbejdelse af den forberedende rehabiliteringsplan. Efter gennemførelse af alle punkter i planen, så udarbejdes den forberedende rehabiliteringsplan i samarbejde mellem borger og sagsbehandler. Det samlede beslutningsgrundlag skal fremgå af beskrivelsen.
 3. Sammen med borgeren at gennemgå sagsbehandlerens formulering af den forberedende rehabiliteringsplan med henblik på evt. rettelser, tilføjelser m.m.
 4. Deltagelse som partsrepræsentant i møde i rehabiliteringsteamet sammen med borger og sagsbehandler. Teamet laver indstilling i sagen, men har ikke myndighedsstatus og kan derfor ikke træffe afgørelse i sagen.
 5. Sammen med borgeren at formulere indlæg i forbindelse med partshøring forud for kommunens afgørelse i sagen, hvis der er behov for det.
 6. Kommunen træffer en myndighedsafgørelse i sagen, typisk i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling. Kommunens afgørelse kan ankes indenfor 4 uger fra afgørelsen. Bisidderhjælpen kan hjælpe med:
 • Sammen med borgeren at formulere anken og argumentere for den tilstræbte løsning.
 • Sammen med borgeren at gennemgå resultatet af kommunens revurdering af afgørelsen som følge af anken.
 • Sammen med borgeren at gennemgå Ankestyrelsens afgørelse i ankesagen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller hvordan en rådgiver fra Bisidderhjælpen vil gribe lige præcis din sag an, så indsend en henvendelse via hjemmesiden eller ring på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her