Har du en væsentlig og varigt nedsat gangfunktionsevne, og har du et væsentligt dagligt (eller næsten dagligt kørselsbehov), der bedst tilgodeses ved kørsel i egen bil, kan du få støtte til køb af en egnet bil, som du selv bliver ejer af. Støtten ydes som et rentefrit og delvis afdragsfrit lån til køb af den billigst egnede bil.

Til en almindelig bil ydes et rentefrit lån på max. 183.000 kr. Lånet er som nævnt delvis afdragspligtig delvis afdragsfrit. Lånet skal tilbagebetales/nedskrives over 6 år. Størrelsen af den afdragspligtige del af lånet afhænger af dine indtægtsforhold. Ved en årlig indtægt på 218.000 kr (2017-niveau), vil  den tilbagebetalingspligtige del være på ½-delen af lånet. Ønsker du ikke at købe den billigst egnede bil, som kommunen anviser, har du mulighed selv at betale differencen til den model, du ønsker, men den skal være egnet til dit brug.

Har du pga. dit handicap – eller fordi du skal medbringe hjælpemidler – brug for en større og dyrere bil, eksempelvis en minibus, ydes prisdifferencen fra normallånet på 183.000 kr. til bilens faktiske pris med et udvidet lån, der også er rente- og afdragsfrit. Det udvidede lån nedskrives over 6 år.

Får du bevilget en bil, vil den også blive fritaget for at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift. Dog ikke udligningsafgift for dieselbiler.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.