Hvem kan få tildelt førtidspension?

Du kan kun få tilkendt førtidspension, hvis du er i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, og hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Ligeledes kun hvis nedsættelsen er af et sådant omfang, at du uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Det skal typisk først afprøves, om du er i stand til at udvikle din arbejdsevne, f.eks. gennem virksomhedspraktik, jobafklaringsforløb eller via et ressourceforløb af mellem 1-5 års varighed. På den måde kan det blive afklaret, om du på sigt  kan komme tilbage til arbejdsmarkedet og klare et arbejde på normale vilkår eller om du kan klare dig i et fleksjob.

Det er vigtigt, at du deltager i denne afprøvning, fordi resultatet er en meget væsentlig del af det beslutningsgrundlag, som rehabiliteringsteamet laver sin indstilling til kommunen på baggrund af. Kommunen træffer efterfølgende en beslutning i sagen, og typisk i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling.

Førtidspension til personer under 40 år

Førtidspension kan i nogle tilfælde alligevel blive tildelt, selvom personen ikke er mellem 40 års alderen og folkepensionsalderen og har en varig nedsat arbejdsevne.

Hvis du har en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, så kan du fra fem år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension. Her skal der alene tages stilling til om din arbejdsevne er væsentlig og varig nedsat i forhold til de erhverv du vil kunne varetage. Der skal derfor ikke iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle din arbejdsevne.

Få delpension

Delpension er en mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i perioden fra efterlønsalderen og frem til folkepensionsalderen. Her vil arbejdsgiveren betale ordinær løn for det aftalte timetal, og kommunen betaler en dagpengesats for de resterende timer. Ordningen er under afvikling og omfatter ikke personer født 1. januar 1959 eller senere – og er kun for personer som ikke har ret til til efterløn.

Personer i alderen 18-39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i jobafklarings-, ressource-, aktiverings- eller revalideringsforløb. Der skal dog rigtig meget til før en person under 40 år får tilkendt førtidspension. Typisk vil det forudsætte ét eller flere ressourceforløb, men kan også ske pga. en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning.

“Intet mindre end fantastisk !!! Anbefaler jer alle steder det er muligt. 1000 tak for fantastisk rådgivning.”

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.