Førtidspension som 40-årig og ældre

Du kan kun få tilkendt førtidspension, hvis du er i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, og hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, og hvis nedsættelsen er af et sådant omfang, at du uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Det skal typisk først afprøves, om du er i stand til at udvikle din arbejdsevne, f.eks. gennem virksomhedspraktik, jobafklaringsforløb eller via et ressourceforløb af mellem et – fem års varighed, så det kan blive afklaret, om du kan komme tilbage til arbejdsmarkedet og klare et arbejde på normale vilkår, om du kan klare dig i et fleksjob, eller om du skal have tilkendt førtidspension.

Det er vigtigt, at du deltager i denne afprøvning, for resultatet af afprøvningen er en meget væsentlig del af det beslutningsgrundlag, som rehabiliteringsteamet laver sin indstilling til kommunen på baggrund af. Kommunen træffer efterfølgende en beslutning i sagen og typisk i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling.

“Intet mindre end fantastisk !!! Anbefaler jer alle steder det er muligt. 1000 tak for fantastisk rådgivning.”

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.