Før du kan visiteres til og bevilliges et fleksjob, skal du opfylde tre betingelser, som skal dokumenteres overfor din kommune, før du kan indstilles til fleksjob. 1) du skal være under pensionsalderen, 2) din kommune skal vurdere din arbejdsevne som varigt og væsentligt nedsat og 3) alle muligheder for normal tilknytning til arbejdsmarkedet skal være afdækket og afkræftet. Hos Bisidderhjælpen er du sikret korrekt og effektiv håndtering af din fleksjobsag ved kommunen. I samarbejde med en erfaren socialrådgiver varetager vi dine interesser og sikrer dine rettigheder ud fra den gældende lovgivning på området. Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og få rådgivning og hjælp til fleksjob.

Et fleksjob bevilliges af kommunen, når du ikke længere er i stand til at varetage dit arbejde, som følge af en ulykke, arbejdsskade, psykisk sygdom, overbelastning i ryg, skuldre, knæ mm. Hos Bisidderhjælpen kender vi sagsgangen fra den anden side af bordet og ved, hvordan sager om fleksjob og førtidspension skal håndteres for at nå i mål med dine ønsker og – ikke mindst – dit behov. I samarbejde med os skaber vi fuldt overblik over din nuværende situation samt de muligheder og rettigheder, du som borger og klient ikke nødvendigvis er bekendt med, men som kan være afgørende for udfaldet i din sag. På den måde er du garanteret fuld afdækning af alt relevant lovgivning i dialogen med kommunen.

“Der findes ikke ord der dækker nok. Kan kun sige, de er yderst professionelle, både overfor kommunen og mig som person. 100% med klienten.”

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.