Ønsker I at fastholde en tidligere fuldtidsmedarbejder i en fleksjobfunktion efter gældende fleksjobregler, så skal medarbejderen have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder.

Der skal etableres en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder omkring ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller ansættelse på særlige vilkår, før de 12 måneders ansættelse begynder.

Bisidderhjælpen kan hjælpe din medarbejder med en fleksjobsag, når I:

  • Har ønske om, at behandlingsforløbet bliver så kort som muligt
  • Er i tvivl om medarbejderens rettigheder
  • Ønsker større sikkerhed for at sagen bliver korrekt behandlet og belyst
  • Ønsker at sikre en god dialog med sagsbehandleren

Selvstændige med nedsat arbejdsevne kan få tilskud

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.
Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.