Revalidering kan være en mulighed for at omskole eller omplacere en medarbejder med nedsat arbejdsevne. Medarbejderen kan dermed fortsætte i virksomheden eller finde et andet job.

Revalideringslovgivningen giver mulighed for revalidering med løntilskud og det kan foregå ved optræning eller oplæring på din virksomhed.

I forbindelse med fastholdelse af en medarbejder med helbredsproblemer, skal I som virksomhed typisk tage stilling til spørgsmålet omkring revalidering med løntilskud.

Jobcenteret bevilger og administrerer ordningen, såfremt betingelserne for revalidering med løntilskud er til stede. Revalidering med løntilskud er en del af en jobplan.

Hjælp til revalidering

Bisidderhjælpen kan hjælpe din medarbejder med en sag vedrørende revalidering – når I:

  • Har ønske om, at behandlingsforløbet bliver så kort som muligt
  • Er i tvivl om medarbejderens rettigheder
  • Ønsker større sikkerhed for at sagen bliver korrekt behandlet og belyst
  • Ønsker at sikre en god dialog med sagsbehandleren
  • Ønsker hjælp til at anke en afgørelse

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.