Hvad er tab af erhvervsevne?

Tabt erhvervsevne er når en person har fået en arbejdsskade, der medfører nedsat evne til at skaffe indtægt ved arbejde. For at kalde det tab af erhvervsevne skal erhvervsevnetabet være på mindst 15 %.

Arbejdsskadeloven giver dig ret til at få erstatning ved arbejdsskade, hvis skadens omfang har forringet personens muligheder for at tjene penge ved et arbejde.

Berettigelse til erstatning for tab af erhvervsevne forudsætter:

  1. At arbejdsulykken eller erhvervssygdommen er anerkendt som arbejdsskade
  2. At arbejdsskaden har nedsat den tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde
  3. At erhvervsevnetabet er på mindst 15 %

Vurdering af erhvervsevnetab

Den aktuelle indtjening, når den erhvervsmæssige situation er afklaret skal sammenlignes med den hidtidige indtjening. Indtjeningen før arbejdsskaden indtraf udgør det beløb, som tilskadekomne kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt.

Ved bedømmelsen tages der hensyn til tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.

Tab af erhvervsevne og fleksjob

Tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob, eller er i fleksjob, fastsættes på baggrund af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og den aktuelle indtægt fra ledighedsydelse eller indtjening i fleksjob.

Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne udgør den løbende ydelse årligt 83 % af tilskadekomnes årsløn, og ved nedsættelse af erhvervsevnen en forholdsmæssig andel.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.