Berettigelse til erstatning for tab af erhvervsevne forudsætter:

  1. at arbejdsulykken eller erhvervssygdommen er anerkendt som arbejdsskade
  2. at arbejdsskaden har nedsat den tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde
  3. at tabet er på mindst 15 pct.

Vurdering af tab af erhvervsevne

Den aktuelle indtjening, når den erhvervsmæssige situation er afklaret, skal sammenlignes med den hidtidige indtjening.

Indtjeningen før arbejdsskaden udgør det beløb, som tilskadekomne kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt.

Ved bedømmelsen af tabet af erhvervsevne tages hensyn til tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.

Tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob, fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og den aktuelle indtægt fra ledighedsydelse eller indtjening i fleksjob.

Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne udgør den løbende ydelse årligt 83% af tilskadekomnes årsløn, og ved nedsættelse af erhvervsevnen en forholdsmæssig andel.

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.