Lille ordning

Betingelser:  Du skal have en betydeligt varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er endvidere en betingelse, at du har behov for personlig hjælp og pleje i mere end 20 timer ugentlig. Du skal endvidere kunne fungere som arbejdsleder og som arbejdsgiver.

Ved udmåling af hjælpen tages der udgangspunkt i de kommunale kvalitetsstandarder, men dit behov for hjælp skal altid afgøres ud fra en vurdering af dit konkrete behov for hjælp.

Bestemmelsen indeholder en undtagelse om, at såfremt kommunen ikke kan varetage din fornødne hjælp og pleje, som du er visiteret til,  kan du modtage et kontant tilskud til hjælp, som du selv antager. Dette er som nævnt en undtagelsesbestemmelse, som kommunen kan træffe afgørelse om. Det er ikke noget, du kan vælge eller forlange.

Stor ordning

Denne ordning ydes til personer, som har et omfattende behov for pleje og praktisk bistand og er afhængige af hjælp til almindelige daglige funktioner, og som ikke kan færdes uden ledsagelse.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.