Har du en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge kommunen om hjælp til indretning af din bolig, når ændring af din bolig er nødvendig for at gøre boligen egnet som daglig opholdssted for dig. Formålet med boligændringen er, at du skal blive mest mulig selvhjulpen og kunne blive i eget hjem længst muligt.  Under ganske særlige omstændigheder kan der bevilges boligskift. Pensionister kan dog ikke få bevilget hjælp til boligskift, med mindre de er bevilget en BPA-ordning.

Hjælp til boligændring ydes i ansøgers eget hjem, hvad enten det drejer sig om eje- eller lejebolig, og hjælpen er ikke afhængig af ansøgerens indkomst. Ændringerne skal foretages af en momsregistreret håndværksmester efter forudgående indhentning af tilbud, som godkendes i kommunen. Ønsker du en anden og dyrere løsning eller andre materialer end hvad kommunen foreslår, vil du selv skulle afholde merudgiften. Medfører en bevilget boligændring en værdiforøgelse af din bolig, kan kommunen tage pant i ejendommen. Pantet skal indfries ved salg.

Ændringerne i hjemmet kan omfatte mindre ændringer f.eks. fjernelse af dørtrin og opsætning af håndtag i badeværelse, ændring af køkken og bad, ændring af adgangsforhold med ramper og større om- og tilbygninger. Er der tale om en ejerbolig, vil der ikke blive foretaget retablering ved fraflytning.

Kan din bolig ikke blive egnet for dig, kan kommunen anvise dig en anden lejebolig. Kan der ikke anvises anden lejebolig må kommunen hjælpe dig med at erhverve en ejerbolig. Også i den nye bolig kan der være behov for indretning, hvor samme regler er gældende.

Du kan ikke få tilskud til modernisering af din bolig.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.