Baggrunden for en børnefaglig undersøgelse vil typisk være afledt af en underretning om bekymring for barnets trivsel eller udvikling.
Børnefaglige undersøgelser er naturligt en alvorlig og personlig sag for forældremyndighedsindehaveren og kan komme både uventet og skabe bekymring i familien. Hos Bisidderhjælpen har vi professionelle Børne- & Familierådgivere, som indgår i dialogen med kommunen, så der skabes ro, tryghed og ikke mindst overblik i en uvant situation. Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og få hjælp og rådgivning fra en erfaren familierådgiver.

Børnefaglig undersøgelse – hvordan forløber det?

En børnefaglig undersøgelse gennemføres – så vidt muligt – i samarbejde med forældrene og barnet, men under visse betingelser kan undersøgelsen ske uden samtykke. Kommunen kan eksemplevis udarbejde en undersøgelse på det foreliggende grundlag uden samtykke og uden børn & ungeudvalget, men der er ikke mulighed for at indhente nye oplysninger. I de fleste tilfælde vil undersøgelsen dog inddrage relevante parter for at skabe et nuanceret helhedsbillede af situationen. Det kan være, at der bliver indhentet udtalelser fra f.eks. skole, institutioner, læge eller øvrigt netværk. Det afgørende er, at følgende punkter belyses:

  • udvikling og adfærd
  • familieforhold
  • skoleforhold
  • sundhedsforhold
  • fritidsforhold og venskaber
  • andre relevante forhold

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.