En børnefaglig undersøgelse vil typisk igangsættes på baggrund af en underretning om bekymring for barnets trivsel eller udvikling. Børnefaglige undersøgelser er en alvorlig og personlig sag for forældremyndighedsindehaveren og kan komme både uventet og skabe bekymring i familien.

Hos Bisidderhjælpen har vi professionelle Børne- & Familierådgivere, som indgår i dialogen med kommunen, så der skabes ro, tryghed og ikke mindst overblik i en uvant situation. Vi hjælper med at skabe overblik og forståelse for den forestående sag. Vores familierådgivere kan indgå i dialogen med kommunen. Og er I uenige i kommunens/familieafdelingens vurderinger og afgørelser i sagen, kan vi ligeledes udarbejde en klage til Ankestyrelsen.

I en situation, hvor der er formodninger om mistrivsel hos ens barn, så er det afgørende at have en erfaren Børne- og Familierådgiver med, der kan give forståelse for den konkrete situation, lovgivningen samt sagens procedurer.

Formål og baggrund for en børnefaglig undersøgelse

En §50-undersøgelse bliver udarbejdet af kommunen med det formål at få mere indgående viden om, hvorvidt et barn har særlige behov, som ikke er opfyldt og derfor har behov for støtte.

Undersøgelsen omhandler alle forhold i barnets liv. Familie, skole, venner, fritid, læring, udvikling, trivsel, bolig og økonomi m.m. Den belyser alle forhold i barnets liv for at skabe et nuanceret helhedsbillede af situationen. Ofte bliver der derfor også indhentet udtalelser fra fx skole, institution, læge og andre relevante i barnets netværk.

Når en kommune oplever en bekymring for et barn tager de en samtale med forældrene og også gerne med barnet med henblik på at vurdere om de oplever grundlag for en undersøgelse. I denne vurdering indgår bl.a. barnets udtalelser, forældres udtalelser, adfærd samt evne og vilje til at indgå i en dialog og et samarbejde. Udarbejdelsen af en §50-undersøgelse kan også ske på baggrund af en henvendelse fra en forælder, som selv oplever et behov for hjælp til sit barn.  

§50-undersøgelsen er ikke ment som et våben mod en familie, men som et redskab til at belyse, hvorvidt et barn har behov for særlig støtte.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.