Forældre, der forsørger et barn i hjemmet med en alvorlig, langvarig kronisk lidelse og/eller har en indgribende funktionsnedsættelse, har ret til at blive kompenseret for den tid og de penge, barnets lidelse og/eller handicap koster ekstra.

Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om dit barn er indenfor målgruppen og hvor meget hjælp og støtte, du er berettiget til.
Hvordan hjælpen ydes, afgøres i samarbejde med dig og din kommune, ud fra, hvordan du og din familie bedst får hverdagen til at fungere.
Hvilken hjælp du kan få, er individuel.
Eksempler på muligheder for hjælp og støtte:

 • Råd og vejledning
 • Merudgifter
 • Behandlingsmæssig fripladstilskud
 • Transport
 • Ledsagerordning
 • Hjælpemidler
 • Handicapbil
 • Boligændringer eller boligskift
 • Familiebehandling
 • Aflastning i og udenfor hjemmet
 • Støtte/kontaktperson
 • Hjemmetræning

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.