Hjælp af kommunen til børn med handicap

Hvis du har et barn med handicap kan du søge om hjælp fra kommunen, så I som familie, så vidt som muligt, kan leve et normalt liv på trods af barnets handicap eller sygdom.

Loven fastslår, at børn med handicap eller en kronisk sygdom har – i så vidt et omfang som det er muligt – ret til at få kompensation for de følgere, som sygdommen eller handicappet medfører.

Den hjælp der tilbydes af kommunen kan bl.a. indebære rådgivning til hele familien omkring, hvordan det er at have et barn med handicap. Kommunen tilbyder bl.a. også i henhold til Servicelovens §84 aflastning til barnet, særlige dagtilbud, døgntilbud eller boligændringer, hvis det er nødvendigt.

Samtidig tilbyder kommunen også hjælp til at dække merudgifter, som skulle opstå i forbindelse med barnets handicap eller sygdom. Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du helt eller delvist er stoppet med din primære beskæftigelse for at passe dit barn i hjemmet.

Få hjælp af Bisidderhjælpen, hvis du har børn med handicap

Hos Bisidderhjælpen har vi en række professionelle og erfarne socialrådgivere, som kan hjælpe dig med din sag i kommunen, hvis du har behov for ekstra støtte til dit handicappede barn.

Vi sikrer dig et komplet overblik over din sag og fremlægger, hvilke muligheder du har. Vi indgår samtidig i dialogen med kommunen, så du er sikker på at din sag bliver fremvist fra den bedst mulige side. På den måde er du sikker på, at du får tilbudt alt den hjælp du har ret til i henhold til loven.

Er du uenig i kommunens beslutning kan vi også udarbejde en klage til Ankestyrelsen.

Bisidderhjælpen kan hjælpe dig, hvis du:

  • Er i tvivl om dine rettigheder og pligter samt muligheder for hjælp og støtte.
  • Føler at din sag i kommunen er en kamp og ikke en dialog.
  • Ønsker større sikkerhed for, at din sag bliver behandlet korrekt.
  • Ønsker at søge en ydelse eller klage over en afgørelse
  • Har mistet overblikket over din bevilgede hjælp og støtte
  • Har brug for råd og vejledning om det at have et barn med en kronisk lidelse og/eller et handicap.

Hjælpen ydes af en uddannet socialrådgiver med 15 års erfaring som myndighedssagsbehandler på børn og unge området, og som selv har haft et handicappet barn.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.