Bisidder som varetager DINE interesser

Er du blevet indkaldt til møde på jobcentret, kommunen, statsforvaltningen eller andet i det offentlige, så har du som borger ret til en bisidder. Ifølge Forvaltningslovens § 8 har du mulighed for at lade dig repræsentere eller bistå af andre – så du er sikker på, at din sag bliver belyst korrekt og retfærdigt. Hos Bisidderhjælpen har vi et team af erfarne bisiddere, som hjælper med at skabe overblik, klarhed og ikke mindst at stille de relevante spørgsmål som tilgodeser dine interesser og muligheder. En bisidder kan også være et familiemedlem, ven eller en kollega, men med en professionel og erfaren bisidder – med den rette forvaltningsindsigt – så er du garanteret indgående indsigt indenfor det sagsområde situationen vedrører. Kontakt Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og hør om tilknytning af en bisidder vil være ideelt i din konkrete sag.

Tilknyt professionel bisidder for personlig rådgivning og faglig indsigt
– kan vi hjælpe dig? Kontakt os via kontaktformularen ->

Bisidderens rolle

En bisidder hjælper med at få stillet de rigtige spørgsmål og skabe klarhed, når du er indkaldt til møde i det offentlige – men kan ikke handle, drøfte eller stille spørgsmål på dine vegne. Disse beføjelser kræver partsrepræsentation. Bisidderens rolle fungerer primært som støtte, så du får sikkerhed og ro i en uvant situation.

Hos Bisidderhjælpen indtræder vores socialrådgivere i sjældne tilfælde i sagsforløb som bisidder, da vores kunder/klienter typisk foretrækker vores rådgivning som partsrepræsentation. På den måde varetager vi sagen på vegne af borgeren og har komplet kontrol med sagens udvikling – i tæt samarbejde med pågældende borger. I sjældne tilfælde indtræder vi som bisidder, når den pågældende sag ikke er af kritisk karakter, men når der først og fremmest er behov for kompetent støtte, overblik og socialfaglig sparring.

Men da socialfaglige sagsforløb på sygedagpengekontoret, til rehabiliteringsmøde, jobcentret mm. kan have afgørende indflydelse for fremtidig forsørgelsesgrundlag, så anbefaler vi _altid_ vores rådgivning som partsrepræsentant, da beføjelsen giver os mulighed for at handle på dine vegne – med dine interesser og rettigheder for øje. Det er værd at bemærke, at vores timepris er den samme uanset om du anvender Bisidderhjælpen som bisidder eller lader dig partsrepræsentere.

Læs mere om partsrepræsentation

 

Uvildig bisidder

Dit valg af bisidder kan i princippet falde på hvem som helst. Et familiemedlem eller ven kan være god personlig støtte, når situationen spidser til. Men personlig støtte er nødvendigvis ikke ensbetydende med at opnå det ønskede resultat. For vælger du en person som er tæt på dig, så kan denne person være ”farvet” og se på din sag og situation med partiske briller. Som uvildig og professionel socialrådgiver skal vi nødvendigvis forstå din situation, men først og fremmest skal vi agere rationelt og med henblik på dine interesser og rettigheder. Vores faglige indsigt hjælper dig med at stille de rigtige spørgsmål på det rette tidspunkt, så der skabes de bedste forudsætninger for at nå i mål med det rette resultat.

 

Banner3

Bliv ringet op af en
Privat Socialrådgiver
Få en vurdering af din sag!