Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Bisidder eller partsrepræsentant?

I Bisidderhjælpen bliver vi jævnligt spurgt ind til vores rolle. Både af klienter og samarbejdspartnere. Og med god grund. For til trods for, at vi hedder Bisidderhjælpen, så er det yderst sjældent, at vores rådgivere optræder som bisiddere i et kommunalt sagsforløb. Vores rolle er i 99 ud af 100 tilfælde partsrepræsentant. En meget anderledes, mere aktiv og professionel rolle end funktionen som bisidder – bliv klogere på forskellen i nedenstående.

Bisidder

Bisidderen kan være hvem som helst, det skal blot være en myndig person. Parten/klienten vælger selv sin bisidder. En bisidder har som sådan ingen rettigheder eller taleret. Dog ses det oftest, at kommunerne tillader en bisidder at tale, af ganske almindelig høflighed og god forvaltningsskik. Men rent juridisk har en bisidder ingen ret. En bisidder er i hovedreglen et ”sæt ekstra øjne og ører” – og ikke andet – i relationen til forvaltningen. Nogle få kommuner holder dog fast i, at bisidderen kun er med og ikke må sige noget.

En bisidder opnår heller ikke de samme rettigheder, som efter forvaltningsretten tilkommer parten og må derfor også kun inddrages i det omfang det er aftalt. Det er parten selv der taler sin sag og bisidderen blander sig så lidt som muligt.

En partsrepræsentant har derimod samme status i en sag som selve parten/klienten. Derfor er der også behov for en fuldmagt i forbindelse med partsrepræsentantskab, i modsætning til bisidderrollen, der som nævnt ikke er part og egentlig blot må være tilstede i form af mental støtte.

En partsrepræsentant har samme rettigheder og forpligtigelser i en sag som sagens parter. En partsrepræsentant har samme beføjelser som en advokat – groft sagt. Dog kan der ikke i forbindelse med retssager anvendes partsrepræsentanter. Her skal der anvendes autoriserede advokater, som må procedere for retten. Ikke at forveksle med jurister.

En bisidder kan med fordel være den der skriver notater fra et møde. Således at man er sikker på at kunne huske, hvad der er blevet sagt fra myndigheden både nu-og-her men særligt på længere sigt.

Partsrepræsentant

Reglerne omkring partsrepræsentantskab er omfattet af Forvaltningsloven. Nærmere bestemt §8. Her fremgår det ligeledes, at en partsrepræsentant skal være en myndig person.

Vi anbefaler dog, at man er mere grundig i sit valg af partsrepræsentant, end i sit valg af en bisidder. Netop funktionen som partsrepræsentant har en markant mere betydningsfuld funktion i sagen end en bisidder. Det kan derfor oftest være mest hensigtsmæssigt, at man vælger en partsrepræsentant, som har erfaring og uddannelse indenfor det område, man ønsker at lade sig repræsentere indenfor.

Vi i Bisidderhjælpen lever i høj grad op til dette, da vi alle er uddannede socialrådgivere og har flere års erfaring og forvaltningsindsigt indenfor de områder vi er partsrepræsentanter indenfor.

Som udgangspunkt overtager partsrepræsentanten partens beføjelser og indtræder således i partens sted. Myndigheden er forpligtet til at korrespondere med partsrepræsentanten og er som udgangspunkt også berettiget til KUN at korrespondere med partsrepræsentanten. Det kan dog være nødvendigt, at parten selv medvirker personligt under sagen, selvom der er en partsrepræsentant. Noget som vi især prioriterer hos Bisidderhjælpen, så sagsforløbet ikke forløber over hovedet på parten/klienten. Involvering i sagsforløbet varierer dog fra klient til klient, men som partsrepræsentant er det vores opgave at indfri partens interesser og rettigheder og det kan kun foregå via dialog og forventningsafstemning.

Nogle kommuner er meget krakilske ift. dette, men langt de fleste kommuner er fleksible omkring korrespondancen. Heldigvis ser langt de fleste kommuner Bisidderhjælpen som en samarbejdspartner i højere grad end en modpart, hvilket vi også selv tilstræber. Parten/klienten har ingen interesser i at involvere en rådgiver fra Bisidderhjælpen til at indgå i en ”hundeslagsmål”, men nærmere at sikre et hurtigt, effektivt og ikke mindst korrekt håndteret sagsforløb. Vores holdning er, at socialsager skal afsluttes hurtigst muligt, da erfaringen fortæller os, at jo længere forløbet strækker sig over, jo mere indspist og komplekst kan sagen fremstå. Hvilken ikke er til gavn for nogle af de involverede parter, men i sidste ende kun får konsekvenser for parten/klienten.

Rettigheder som partsrepræsentant

Partsrepræsentanten opnår de samme rettigheder, der efter forvaltningsloven, tilkommer parten selv. Myndigheden må ikke uberettiget begrænse eller besværliggøre partens adgang til at vælge partsrepræsentant, men må heller ikke omvendt pålægge parten at lade sig repræsentere. Parten bærer selv omkostningerne til sin partsrepræsentant.

Overordnet kan man sige, at parten selv vælger at lade sig repræsentere, selv vælger hvem der skal repræsentere, men afholder således også selv udgiften der måtte være i forbindelse med partsrepræsentationen.

Parten kan vælge at lade sig repræsentere under hele sagsbehandlingen, men kan også vælge at lade sig repræsentere under en del af sagsbehandlingen eller evt. kun at lade sig bistå under mødet med myndigheden. Det er parten selv der træffer denne beslutning og myndigheden har pligt til at acceptere og respektere dette. Oplever vi tvivlsspørgsmål vedrørende tilknytningen af en partsrepræsentant samt omfanget af dette, så sørger vi for grundig rådgivning, så der ikke anvendes unødvendige ressourcer på sagsgange som ikke er væsentlige for sagens endelige resultat. Ofte strukturerer vi partsrepræsentationen til at omfatte sagsgennemgang, formøde mellem part/klient og rådgiver/partsrepræsentant samt møde hos myndigheden. Ved andre sager anvendes Bisidderhjælpens rådgivere udelukkende til mødet med myndigheden (til tider også over telefon), mens mere komplekse sager kræver, at vi indtræder fra start til slut.

Uanset sagens kompleksitet, så er det partens/klientens interesser og rettigheder som er fokuspunkt. Derfor lægges der en strategi for, hvordan vi bedst og hurtigst opnår det ultimative mål. På den måde forkortes sagsbehandlingsforløbet, udgifterne til eks. partsrepræsentation holdes på et minimum og parten/klienten kan begynde en ny tilværelse, hvor udfaldet i langt de fleste tilfælde skaber en forbedret økonomi eller økonomisk sikkerhed.

Vil du vide mere?

Camilla Nielsen

Familierådgiver camilla.nielsen@bisidderhjaelpen.dk Vis faglige profil

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her