Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Beregning af førtidspension

Tilkendelse af førtidspension

Når kommunen skal tage stilling til at tilkende førtidspension, så gælder det såkaldte individualprincip. Det vil sige hver person for sig. Her spiller det ingen rolle, om du er enlig, samlevende eller gift.

Udmåling af førtidspension tilkendt efter 01.01.2003

Anderledes er det, når det skal beregnes, hvor meget, der skal udbetales i en tilkendt førtidspension. Så spiller det en rolle for selve pensionssatsen, om du er enlig, samlevende eller gift, og der sker modregning i førtidspensionen både på baggrund af din egen indtægt ud over pensionen og på baggrund af din samlevers eller din ægtefælles indkomst.

Selv om din samlever ikke har forsørgerpligt for dig, så kan din samlevers indkomst medføre en reduktion i udbetaling af din førtidspension.

Der er dog nogle bundfradrag, så I kan have indtægter på et vist niveau, før det medfører reduktion i pensionen.

Hertil kommer en speciel problemstilling for personer, der ikke fuldt ud opfylder optjeningskravet til bopælstid i Danmark på 40 år siden 15 års alderen.

Hvis pensionisten ikke har boet i Danmark længe nok til at få fuld pension, er der mulighed for at få udbetalt en nedsat pension, som bliver kaldt brøkpension. Brøkpensionen kan suppleres op med kontanthjælp.

Det er nogle lidt indviklede beregningsregler, men du kan selv lave en beregning på www.borger.dk, hvor du kan indtaste beløbene for din egen indkomst ud over førtidspensionen samt din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst. Så kan du få beregnet din førtidspension:

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=883909f4-d29f-4fd4-9b2e-a84344c9ac25&selfservicesolutionId=e47d13f6-664b-40fa-9d18-81618212485c

Med de satser, der er i 2018 for pensionssats, fradragsgrænser for pensionistens indkomst ud over pensionen, ægtefælle- eller samleverindkomst og nedsættelsesprocenter medfører det følgende:

Reelt enlig pensionist på førtidspension

Pensionssatsen er som udgangspunkt på 18.642 kr. pr. måned før skat. Hvis du har indtægter ud over førtidspensionen, så bliver pensionen reduceret med 30% af den del af indtægten, der overstiger 77.300 kr. pr. år. Det medfører, at der ikke kommer nogen førtidspension til udbetaling, hvis du har egenindtægt ud over førtidspensionen på 804.300 kr. pr. år., da minimumsbeløbet for udbetaling af førtidspension til en enlig er på 5.592 kr. pr. år. Det svaret til 466 kr. pr. måned.

Se eksempel på beregning: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Foertidspension-oversigt/Foertidspension-nye-regler/foertidspension-enlig-andre-indtaegter

Førtidspension som pensionist gift/samlevende med ikke-pensionist

Pensionssatsen er som udgangspunkt på 15.846 kr. pr. måned før skat. Her er det både din egen indtægt ud over førtidspensionen og din ægtefælles eller samlevers indtægt, der kan medføre reduktion i pensionen.

Pensionen bliver reduceret med 30 % af det samlede beregningsgrundlag. Ved opgørelse af beregningsgrundlaget ses der i din ægtefælle eller samlevers indkomst bort fra de første 192.876 kr. pr. år og der medregnes maksimalt 251.000 kr. pr. år. I din egen indtægt ud over førtidspensionen sammenlagt med indtægtsbidraget fra din ægtefælle eller samlever ses der bort fra de første 122.500 kr. pr. år, og det beregnede beløb medfører så en reduktion i din førtidspension på 30%. Det har den konsekvens, at der ikke kommer nogen førtidspension til udbetaling, hvis jeres samlede beregningsgrundlag overstiger 740.500 kr. pr. år, da minimumsbeløbet for udbetaling af førtidspension til en gift eller samlevende er på 4.752 kr. pr. år. Det svaret til 396 kr. pr. måned.

Se eksempel på beregning: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Foertidspension-oversigt/Foertidspension-nye-regler/Foertidspension-aegtefaelle-arbejder

Førtidspension som pensionist gift/samlevende med anden pensionist

Pensionssatsen er som udgangspunkt på 15.846 kr. pr. måned før skat. Her er det både din egen indtægt ud over førtidspensionen og din ægtefælles eller samlevers indtægt, der kan medføre reduktion i pensionen.

Pensionen bliver reduceret med 15 % af det samlede beregningsgrundlag, da det bliver benyttet til reduktion i pensionen for jer begge.

Ved opgørelse af beregningsgrundlaget ses der i din ægtefælle eller samlevers indkomst bort fra de første 379.800 kr. pr. år. ud over førtidspensionen. Hertil lægges din indkomst ud over førtidspensionen. Fra dette beløb fradrages 122.500 kr. og på baggrund af dette beregningsgrundlag foretages der beregning af fradrag i din pension med 15%.

Det medfører, at der ikke kommer nogen førtidspension til udbetaling, hvis jeres samlede beregningsgrundlag overstiger 1.358.500 kr. pr. år, da minimumsbeløbet for udbetaling af førtidspension til en gift eller samlevende er på 4.752 kr. pr. år. Det svaret til 396 kr. pr. måned.

Se eksempel på beregning: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Foertidspension-oversigt/Foertidspension-nye-regler/foertidspension-hvis-begge-er-pensionister

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål omkring udmåling af din førtidspension, så kan du kontakter Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

Hvis du har brug for hjælp i din sag, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen på https://bisidderhjaelpen.dk/ og du kan kontakte Bisidderhjælpen via kontaktformularen eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Vil du vide mere?

Hugo Knudsen

Arbejdsskadespecialist kontakt@bisidderhjaelpen.dk Vis faglige profil

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her