Menu
Ringes op?

Hjælp til arbejdsskadesag

Få juridisk rådgivning og overblik over din arbejdsskadesag i samarbejde med en jurist fra Bisidderhjælpen

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Har du en arbejdsskadesag i forbindelse med en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom med en fysisk eller psykisk lidelse? Hos Bisidderhjælpen har vi et team af erfarne og engagerede socialrådgivere med specialisering indenfor. Både i forbindelse med at få anerkendt en arbejdsskade og med at få fastsat godtgørelse for varigt mèn og erstatning for tab af erhvervsevne.

Det er ofte sådan, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først kan træffe en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når dit forsørgelsesgrundlag er afklaret i Jobcentret (almindelig lønvilkår, fleksjob eller førtidspension). Derfor er det vigtigt at forbinde jobcentersagen og arbejdsskadesagen, så din sag kan blive afsluttet så hurtigt som muligt. Det kan bisidderhjælpen hjælpe dig med.

Få overblik over dine muligheder og rettigheder indenfor arbejdsskadesager i samarbejde med Bisidderhjælpen og opnå tryghed og ro i familiens hverdag.

Arbejdsulykke som arbejdsskadesag

Når der sker en arbejdsulykke med følger, der kan give berettigelse til erstatning, er arbejdsgiveren forpligtet til at anmelde sagen til sit lovpligtige forsikringsselskab.

Medfører ulykkeshændelsen varigt mén og tab af erhvervsevne, sender forsikringsselskabet sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter træffer afgørelse om anerkendelse som arbejdsskade og fastlæggelse af erstatning.

Erhvervssygdomme

Ved erhvervssygdomme er det ofte egen læge eller en sygehuslæge (herunder en arbejdsmediciner), som vurderer, om sygdommen kan skyldes udsættelse for skadelige påvirkninger i arbejdet. Hvis lægen på lægefaglig baggrund vurderer dette, så har lægen anmeldepligt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, med mindre sagen i forvejen er blevet anmeldt.

Anmeldepligten er uafhængig af, om lægen forventer, at lidelsen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade i forhold til erhvervssygdomslisten.
Det er udelukkende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelsen omkring anerkendelse og fastlæggelse af erstatning.

Du har ret til selv at anmelde en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hjælp til arbejdsskadesag hos Bisidderhjælpen

 Er sagsforløbet i din arbejdsskadesag blevet uoverskueligt?

Føler du, at tiden bliver trukket i langdrag, og er du i tvivl om dine rettigheder? Bisidderhjælpen kan hjælpe dig med at skabe overblik – og få iværksat de nødvendige sagsbehandlingsskridt vedrørende anerkendelse som arbejdsskade og fastlæggelse af erstatning. Vi hjælper dig med:

 • Gennemgang af forløb og afgørelser i din/dine arbejdsskadesager, – drøfte handlemuligheder og få disse iværksat.
 • Anmeldelse af arbejdsulykke eller erhvervssygdom.
 • Hjælp til at udfylde spørgeskema til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
 • Stillingtagen til grundlag for anke i en sag, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har afvist og formulering af ankeskrivelse.
 • Stillingtagen til grundlag for anke af en afgørelse om godtgørelse for varigt mén og formulering af ankeskrivelse.
 • Stillingtagen til grundlag for anke af en afgørelse om erstatning for nedsat erhvervsevne og formulering af ankeskrivelse.
 • Søge genoptagelse af erstatningsfastlæggelse, –
  hvis der er sket væsentlige ændringer i helbredsforhold eller indkomstforhold, der blev lagt til grund for den tidligere afgørelse, og hvor ændringerne er forårsaget af den anerkendte arbejdsskade.
 • Samspil mellem arbejdsskadesagen og andre sagsforløb omkring sygedagpenge, uddannelse, revalidering, fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.
 • Afklaring om forældelsesreglerne fortsat giver handlemuligheder i sagen.

Ring til os

Tlf. 24 24 23 97

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.

Det siger vores kunder om os

Har du et spørgsmål? Så kontakt en af vores specialister

Kontakt en afdeling nær dig

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her